Katecheza

Katecheza w parafii

Na terenie parafii N.M.P. Saletyńskiej w Ostrowcu Św. znajdują się szkoły podstawowe, gimnazjum oraz licea ogólnokształcące. W związku z licznymi szkołami jest zatrudnionych w porozumieniu z proboszczem wielu katechetów, którzy otrzymali na wniosek księdza Proboszcza misję kanoniczną od Księdza Biskupa do nauczania religii w poszczególnych szkołach.

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego:
–  Siostra Danuta Krzanik

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:
–  Pani Agnieszka Bugajska
–  Pani Renata Majewska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego:
–  Pani Agnieszka Bugajska
–  Pani Renata Majewska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karczmie Miłkowskiej:
–  Ksiądz Piotr Grabowski

Publiczne Gimnazjum Nr 1:
–  Pan Tomasz Lipka
–  Pani Danuta Waliszewska

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego:
–  Ksiądz Piotr Cecuła
–  Ksiądz Mariusz Góra

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego:
–  Ksiądz Damian Stala
–  Pani Renata Mrugała

Młodzieżowy Ośrodek Terapii Zajęciowej:
–  Ksiądz Zbigniew Swatek

Zakład Poprawczy:
–  Ksiądz Łukasz Bzymek