Sakrament pokuty

Spowiedź Święta

odbywa się podczas każdej Mszy Świętej i Nabożeństw
oraz w Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 17:00.