Pogrzeb katolicki

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci.
Zgodnie z zaleceniami Kościoła Katolickiego, ceremonia pogrzebowa powinna odbywać się w parafii, w której mieszkał zmarły.

Jeśli pogrzeb odbędzie się w naszej parafii (NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim), ale nie była to parafia dotychczasowego zamieszkiwania zmarłej osoby (ostatnie 3 miesiące zamieszkiwania na terenie danej parafii) – potrzebna jest informacja o zmarłym i pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkiwania zmarłego na pochówek poza właściwą parafią. Należy się zatem najpierw zwrócić do parafii zamieszkiwania czy taką zgodę wyraża.

W Ostrowcu Świętokrzyskim przyjęło się, że ustalenie daty i godziny pogrzebu ma miejsce w biurze zakładu pogrzebowego lub cmentarza (najczęściej wykonuje to zakład pogrzebowy, który ma obowiązek skonsultować z naszą parafią proponowaną datę pogrzebu, np. czy w tym czasie nie ma innej uroczystości, chrztu, ślubu lub innego pogrzebu). Często bliscy zmarłego ustalający datę pogrzebu otrzymują karteczkę z miejscem na podpis akceptacji parafii, dlatego ważne jest, aby upewnić się w kancelarii parafialnej, że duszpasterz wyraził zgodę na zaproponowany termin pogrzebu. Dopiero po wyraźnej akceptacji terminu przez parafię, w której ma się odbyć pogrzeb możliwe jest drukowanie i rozklejanie klepsydr pogrzebowych lub nekrologów.

Niezręczna i niedopuszczalna jest sytuacja, w której do kancelarii parafialnej przybywają bliscy zmarłej osoby stawiając duszpasterzy przed faktem dokonanym, z gotowymi klepsydrami lub domagający się zmiany godziny innych wydarzeń ze względu na zaplanowany pogrzeb bez wiedzy duszpasterzy naszej parafii.

Na terenie parafii NMP Saletyńskiej nie ma parafialnego cmentarza, ale Cmentarz Komunalny prowadzony przez Miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

Osoby organizujące pochówek (najczęściej bliscy zmarłego) dostarczają do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • informację o udzielonych ostatnio sakramentach (np. Pierwsze piątki miesiąca, Namaszczenie chorych, Wiatyk, kiedy była ostatnia spowiedź itp.) – jeśli takie były udzielane;
  • jeżeli zmarły/zmarła był/była parafianinem gdzie indziej: pisemną informację o zmarłym i zgodę wystawioną przez właściwego duszpasterza tamtej parafii.

15 minut przed Mszą świętą pogrzebową w zakrystii można zamówić intencje mszalne za zmarłą/zmarłego, które będą odczytane na koniec uroczystości żałobnej w kościele ze wskazaniem ofiarodawcy. Lista dat i godzin tych Mszy świętych jest umieszczana w gablocie parafialnej przed kościołem oraz na stronie parafialnej w zakładce Msze święte z intencji od uczestników pogrzebu.

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (z przyjęciem Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Bożemu Miłosierdziu. Może to być: nasza osobista modlitwa, nawiedzenie grobu zmarłego, Msza św. w 7 i 30 dzień po śmierci, Msza św. w rocznicę śmierci, Msze św. z racji urodzin czy imienin, Msze święte gregoriańskie, „Wypominki”.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarły bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, odmawiając przyjęcia sakramentów. Również akt apostazji zmarłego/zmarłej wyklucza możliwość udzielenia mu/jej tej ostatniej posługi.