Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej


BOŻE NARODZENIE ANNO DOMINI 2023

Drodzy Parafianie, Skończył się Adwent. Mamy wreszcie, tak długo oczekiwane Boże Narodzenie. Dziecię Jezus jest z nami i pragnie nam błogosławić. W naszym kościele jest tak uroczyście: piękne choinki, radosny śpiew kolęd. Jest stajenka, a w niej Święta Rodzina – Maryja, Józef i Dzieciątko Jezus. Jest wół i osioł. Są pasterze, baranki. Niebawem zjawią się Trzej Królowie Mędrcy ze Wschodu. Są aniołowie wznoszący radosne okrzyki: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Szczęście wypełnia serca ludzi wierzących, bo jak napisał Święty Jan w Ewangelii – Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. PAN JEZUS JEST MIĘDZY NAMI. Szczególnym miejscem zamieszkania Boga jest Świątynia Parafialna. To tutaj możemy nabierać duchowych sił, napełniać się Bożą łaską i Jego obecnością. To tutaj możemy przychodzić, aby powierzać Zbawicielowi wszystko – nasze problemy, radości i nadzieje. To tu w Kaplicy Adoracyjnej, przed Najświętszym Sakramentem możemy uklęknąć i opowiedzieć Bogu to, co jest najskrytsze w naszych sercach. Pan Jezus przyszedł do nas i pozostał z nami w naszych świątyniach, chce zamieszkać z nami w naszych sercach.

Wszystkim Parafianom, Gościom życzymy Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.

Ks. Proboszcz wraz z księżmi Wikariuszami.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Witaj na stronie Parafii

i Diecezjalnego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,

prawdziwa Matko Bolesna,

na łzy wylane za mnie na Kalwarii.

Pomnij także na trudy,

których się nieustannie dla mnie podejmujesz,

aby mnie zasłonić

przed sprawiedliwością Bożą.

Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,

skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś.

Tą pocieszającą myślą ożywiony,

upadam do stóp Twoich,

choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.

Nie odrzucaj modlitwy mojej,

o przeczysta Dziewico,

Pojednawczymi Grzeszników,

lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,

bym Jezusa umiłował nade wszystko,

a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym,

bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie.

Amen.