Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Witaj na stronie Parafii

i Diecezjalnego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,

prawdziwa Matko Bolesna,

na łzy wylane za mnie na Kalwarii.

Pomnij także na trudy,

których się nieustannie dla mnie podejmujesz,

aby mnie zasłonić

przed sprawiedliwością Bożą.

Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,

skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś.

Tą pocieszającą myślą ożywiony,

upadam do stóp Twoich,

choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.

Nie odrzucaj modlitwy mojej,

o przeczysta Dziewico,

Pojednawczymi Grzeszników,

lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,

bym Jezusa umiłował nade wszystko,

a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym,

bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie.

Amen.