Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej

WIELKANOC 2022

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas wierzących faktem, co do którego nie trzeba nas przekonywać, ani nam udowadniać. Jest to dla nas podstawa naszej wiary, bo jak mówi św. Paweł: Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1Kor 15:13-14)

Zastanawiającym jest jednak to, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z innego, o wiele bardziej oczywistego faktu, a mianowicie, że nie ma zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci. Oczywistym jest, że każdy z nas kiedyś umrze. To jest od nas niezależne i na to nie mamy wpływu. Chodzi jednak o inną śmierć i o inne zmartwychwstanie. Chrystus przez dzisiejsze święto powołuje nas do ustawicznego procesu zmartwychwstawania, powstawania na nowo, a to wymaga uprzedniej śmierci. Muszę umrzeć sobie, umierać swoim drobnym i większym grzechom, słabościom, zachciankom, egoizmowi, pragnieniu posiadania, urządzania się, „zabezpieczania” sobie wygodnego gniazdka na tej ziemi.

Radykalizm ewangeliczny jest tutaj bardzo daleko posunięty: ,,Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,… Ten, kto kocha swoje życie, Straci je….” (J 12:24-25)

Nie ma się co łudzić, NIE MA ZMARTWYCHWSTANIA BEZ UPRZEDNIEJ ŚMIERCI.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Proboszcz Zbigniew Wiatrek i Księża Wikariusze

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Witaj na stronie Parafii

i Diecezjalnego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,

prawdziwa Matko Bolesna,

na łzy wylane za mnie na Kalwarii.

Pomnij także na trudy,

których się nieustannie dla mnie podejmujesz,

aby mnie zasłonić

przed sprawiedliwością Bożą.

Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,

skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś.

Tą pocieszającą myślą ożywiony,

upadam do stóp Twoich,

choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.

Nie odrzucaj modlitwy mojej,

o przeczysta Dziewico,

Pojednawczymi Grzeszników,

lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,

bym Jezusa umiłował nade wszystko,

a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym,

bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie.

Amen.