Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC)

Historia Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce

WKC w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego. Wspólnota, która zaczęła się na Zachodzie jako Bractwo, znalazła w Polsce żyzną ziemię i rozwinęła się w ruch odnowy Kościoła. Sytuacja ukrycia, w jakiej wówczas musiała tam wzrastać Wspólnota, sprzyjała realizacji i rozwojowi w duchu Soboru pierwotnego planu Założycieli co do współpracy pomiędzy kapłanami, braćmi, siostrami i świeckimi. Na początku współpraca ta dokonywała się z Siostrami Adoratorkami Krwi Chrystusa (ASC).

Zalążkiem Wspólnoty Krwi Chrystusa w Diecezji Warszawskiej była parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie na Wawrzyszewie . W roku 1983 Misjonarz Krwi Chrystusa ks. Winfried Wermter przybyły z Prowincji Niemieckiej rozpoczął studia w Warszawie i jako rezydent mieszkał na plebani u księdza proboszcza. Odprawiając Msze św. w tutejszym kościele, często głosił nauki o Krwi Chrystusa. Po Mszy św. były spotkania a zainteresowanymi Wspólnotą Krwi Chrystusa, z rozważaniem Pisma Świętego, wybieraniem Słowa Życia i dzieleniem się doświadczeniami. Zaczęły powstawać małe grupki WKC przy parafiach.

W Polsce pierwszy Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa powstał w 1983 r. w Częstochowie. Misjonarze rozpoczęli formację świeckich liderów (animatorów) w Domu Misyjnym św. Kaspra w Częstochowie. Pomagała w tej formacji gazetka „Pomoc” (od 1995 r. — czasopismo „Nowa Pomoc”, później „Żyć Ewangelią”), modlitewniki, życiorysy świętych, ale przede wszystkim życie Słowem Życia, wymiana doświadczeń, rekolekcje…

W następnych latach zaczęły działać Domy Misyjne w Swarzewie koło Pucka i w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy, w Łabuńkach koło Zamościa. W 1987 r. w ramach duchowej rodziny Krwi Chrystusa w Polsce powstało Zgromadzenie Misjonarek Krwi Chrystusa (MSC). Swoją macierzyńską służbą siostry uzupełniały ojcowską służbę kapłanów i braci.

Bracia – Misjonarze Krwi Chrystusa, siostry – Adoratorki Krwi Chrystusa, a później Misjonarki Krwi Chrystusa i świeccy współpracowali w Domach Misyjnych nie tylko w sprawach praktycznych (prowadzenie domu), ale też w organizacji apostolstwa rekolekcji i skupień oraz w pomocy potrzebującym. Ci z członków Wspólnoty, którzy blisko współpracowali z Domem Misyjnym, mogli odkrywać swoje powołanie we „Wspólnocie Wspomożycieli Krwi Chrystusa”

Poprzez „niedziele misyjne”, rekolekcje, skupienia wyjazdowe organizowane przez Misjonarzy Krwi Chrystusa Wspólnota Krwi Chrystusa powstawała w wielu parafiach na terenie całego kraju. Do Wspólnoty można było wstąpić korespondencyjnie i przez zapisanie na kartce, przy okazji np. pielgrzymek. Zapisany otrzymywał modlitewnik i różaniec do Krwi Chrystusa. Osoby takie były wpisywane do kartoteki Wspólnoty. Z biegiem czasu zaprzestano takiej formy zapisów i „okazyjnej” przynależności do WKC. Obecnie zmieniła się forma wstąpienia do WKC i zgodnie ze Statutem Generalnym, kandydat do WKC powinien przejść formację wstępną przed wstąpieniem. Z biegiem czasu powstały Ogólnopolskie Spotkania Wspólnoty Krwi Chrystusa, które odbywają się dwa razy w roku.