Krąg Biblijny

Krąg Biblijny to grupa, która rozpoczęła swoją działalność w naszej parafii już kilka dobrych lat temu, a od 2023 roku odzyskuje znaczenie. Powstała ona w odpowiedzi na potrzeby parafian, którzy chcą sięgać do słowa Bożego, ale nie zawsze wszystko rozumieją, o co chodzi w różnorodnych historiach biblijnych, perypetiach bohaterów Pisma Świętego lub fragmentach, które pozornie mają zupełnie inne znaczenie. Udział w spotkaniach nie wymaga wcześniejszego przygotowania, żadnej specjalistycznej wiedzy biblijnej i może w nich uczestniczyć dosłownie każdy. Wystarczy wziąć ze sobą swoje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (dowolnej edycji i tłumaczenia) oraz ołówek lub długopis.
Spotkania odbywają się zgodnie z Harmonogramem w salce parafialnej „Saletynka”. Grupa jest otwarta i w każdej chwili przyjmuje każdego, kto postanowi do niej dołączyć. Nie trzeba się zapisywać. Można przyjść na dowolne spotkanie, bo nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na to, aby zacząć czytać Pismo Święte dokładniej i z większym zrozumieniem.
W ramach spotkań analizujemy księgi zarówno Starego jak i Nowego Testamentu (aktualnie Apokalipsę św. Jana) – werset po wersecie, rozdział po rozdziale, w przestrzeni ciszy szukamy głębi Słowa, które nieustannie do nas przemawia. Uczestnicy spotkań mają dostęp do materiałów, które pomagają im w lepszym zrozumieniu treści Biblii: interlinearnych wydań grecko-polskich Nowego Testamentu; interlinearnych tekstów angielsko-polskich Starego Testamentu; komentarzy biblijnych uznanych światowych autorów; biblijnych treści multimedialnych; podcastów i videoblogów (vlogów) biblijnych.
Mogą wrócić do nich później, w „zaciszu swojej izdebki”. Mamy nadzieję, że dokładniejsze poznanie treści Pisma Świętego pomoże nam lepiej przygotować się na poznanie ziemskiej Ojczyzny Chrystusa w ramach pielgrzymki do Ziemi Świętej, którą mamy nadzieję zorganizować w przyszłości we współpracy z biblistami i teologami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Instytut Nauk Biblijnych KUL).

Inicjatywy, w których braliśmy udział:

– Ekumeniczne Dni Biblijne 2024
– Niedziela słowa Bożego 2024
– Tydzień Biblijny Diecezji Sandomierskiej 2023