Wieczór Saletyński

WIECZÓR SALETYŃSKI odbywa się 19. dnia każdego miesiąca.

Program nabożeństwa przedstawia się następująco:

  1. Różaniec z modlitwami za wstawiennictwem NMP Saletyńskiej – godz. 17:00;
  2. Msza święta z oprawą liturgiczną przygotowywaną przez Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej – godz. 18:00;
  3. Procesja do Znaków Saletyńskich – na zakończenie Mszy świętej