Duszpasterstwo dzieci i młodzieży

Ministranci, lektorzy, ceremoniarze

Schola dziecięca

Szkolne Koło
CARITAS

KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

OAZA młodzieżowa

Grupy parafialne – Harmonogram spotkań