Nauczyciele religii

Katecheza w parafii

Na terenie parafii NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. znajdują się szkoły podstawowe, średnie oraz ośrodki poprawcze. W związku z licznymi szkołami jest zatrudnionych w porozumieniu z proboszczem wielu katechetów, którzy otrzymali na wniosek Księdza Proboszcza misję kanoniczną od Biskupa Sandomierskiego do nauczania religii w poszczególnych szkołach.

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego:
–  Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi (Grono pedagogiczne KZE)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:
–  Pani Agnieszka Bugajska
–  Pani Renata Majewska
–  Pani Danuta Waliszewska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego:
–  Pani Agnieszka Bugajska
–  Pani Renata Majewska
–  Pan Tomasz Lipka

Liceum Ogólnokształcące nr III im. Wł. Broniewskiego:
– Ks. Mateusz Woszczyna
– Ks. Paweł Surowiec

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego:
–  Pan Tomasz Lipka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim:

– Pan Michał Barański

Zakład Poprawczy:
–  VACAT