Ekumenizm

czerwiec 2024: Ekumenizm z Biblią w ręce

czerwiec 2024: Ekumeniczne Dni Biblijne w trzech diecezjach

styczeń 2024: Diecezjalne Nabożeństwo Ekumeniczne – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan