Wspólnota Intronizacji NSPJ

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa została zarejestrowana w Krakowie (Wspólnota Matka) 12 czerwca 1995 r. Osoby świeckie – z animatorką Ewą Nosiadek – założyły Krakowską Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stała się wspólnotą-matką dla wszystkich wspólnot powstających w Polsce. Do tej wspólnoty mogą należeć wszystkie ochrzczone osoby, niezależnie od przynależności do innych wspólnot parafialnych, czy też nie należący do nich w ogóle, a także każdy kto pragnie modlić się i wynagradzać za grzechy swoje i świata, jak również poświęcać się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznać go za Króla swojego życia i żyć w stanie łaski uświęcającej. Wspólnoty Intronizacyjne to oddolny ruch osób świeckich, który troszczy się o działanie w ramach Kościoła katolickiego. Wspólnoty dla Intronizacji czerpią inspirację m.in. z życia polskiej mistyczki Służebnicy Bożej Rozalii Celak (1901-1944). Wspólnoty modlą się, aby w Polsce zakrólował Chrystus poprzez intronizację Jego Najświętszego Serca w naszych sercach, rodzinach, parafiach, w diecezji, w naszym państwie.

Zadania Wspólnoty dla Intronizacji realizują się poprzez:
– życie w łasce uświęcającej i codzienne uczestnictwo we Mszy św.,
– obchodzenie pierwszych piątków miesiąca,
– organizowanie adoracji wynagradzających i intronizacyjnych jednogodzinnych 1 raz w tygodniu w swoich kościołach parafialnych,
– organizowanie adoracji całodobowych w okresie nowenny przed Świętem Chrystusa Króla,
– zamawianie dwóch Mszy Św. w intencji Intronizacji każdego miesiąca,
– organizowanie wyjazdów do Częstochowy do Matki Bożej Częstochowskiej na ogólnopolskie całonocne czuwania Wspólnot Intronizacyjnych,
– organizowanie rekolekcji diecezjalnych dla członków Wspólnot Intronizacyjnych,
– uczestnictwo w rekolekcjach ogólnopolskich,
– rozprowadzanie modlitewników do adoracji, książek poświęconych Intronizacji, wywieszanie ulotek informacyjnych itp.,
– prowadzenie działalności organizacyjnej w celu rozwijania ruchu Intronizacji w naszej diecezji, organizowanie nowych wspólnot.