ARS: Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej

Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej (ARS) tworzą czciciele Matki Bożej Pojednawczyni grzeszników, którzy przejęci ideą pojednania i wynagrodzenia, troszczą się o rozwój dzieł wynikających z objawienia Pięknej Pani w La Salette, wpisując je w swoje własne życie.

Powstało ono z inicjatywy duszpasterskiej Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, w oparciu o ideę głoszenia orędzia saletyńskiego. Opiera się na założeniach żywo działającego w okresie międzywojennym Apostolstwa Wynagrodzenia Matce Najświętszej i jest jego przedłużeniem. Z tego więc źródła czerpie wskazania i praktykę forma nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Dziełu temu, które wynika wprost z duchowości saletyńskiej, udzielali błogosławieństwa kardynałowie i biskupi polscy. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński będąc w Dębowcu 17 września 1972 roku, wyraził następujące życzenie dla Sanktuarium: „[…] by stało się Ono szkołą małych Pomocników Matki Kościoła”.

W roku 1987 podczas rozpoczęcia Nowenny Lat przygotowującej do Jubileuszu i Koronacji Figury Matki Najświętszej, Ksiądz Prowincjał Adolf Grotkowski, uroczyście ogłosił powstanie Rodziny Saletyńskiej. Dalsze lata powoli sprzyjały rozwojowi tego dzieła. Natomiast w dniu koronacji Figury Matki Bożej Płaczącej, 15 września 1996 roku w Dębowcu, w 150 Rocznicę Objawienia w La Salette, Ksiądz Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, napisał w Kronice ARS-u : „Apostolstwu Rodziny Saletyńskiej służącemu przez oddawanie czci Maryi rozwojowi Królestwa Bożego w naszej Ojczyźnie, z serca błogosławię”. Również Ks. Biskup Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski napisał: „Drogiej Rodzinie Saletyńskiej serdecznie życzę szczególnej opieki Królowej Rodzin i z serca błogosławię”.

W czasie wizytacji w Dębowcu w 1997 roku, Generał Zgromadzenia – Ksiądz Isidro Perin MS, żywo zainteresowany rozwojem i działalnością Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, życzył błogosławieństwa i entuzjazmu w szerzeniu kultu Matki Bożej Saletyńskiej. Do Kroniki Apostolstwa wpisał słowa:
„Z wielką radością patrzę na ruch Rodziny Saletyńskiej w Polsce. Życzę, aby Dziewica z La Salette kontynuowała wspieranie waszych wysiłków życia duchowego, wynikającego konsekwentnie z Orędzia przekazanego Maksyminowi i Melanii, dnia 19 września 1846 roku. Mam nadzieję, że ta Rodzina Saletyńska, będzie błogosławieństwem Bożym dla polskiego ludu. Z moją modlitwą i błogosławieństwem!
Ks. Isidro Augustyn Perin MS,
Superior Generalny – 27.02.1997 r.”

Codzienna modlitwa członków ARS

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników…
Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś! Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.