Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Rys historyczny Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu

W roku 1999 Bp Wacław Świerzawski, ówczesny ordynariusz naszej diecezji erygował Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Sandomierzu. Na początku Stowarzyszenie tworzyli diakonii i alumni wraz z Księżmi Profesorami, którzy udawali się w każdą niedzielę do parafii naszej diecezji. Wyjazdy te owocowały coraz większym gronem ,,sympatyków” naszego Seminarium, tak jest aż do dnia dzisiejszego. Nasi Przyjaciele wspierają nas nieustannie swoją modlitwą i ewangelicznym wdowim groszem, który w świetle nauczania Papieża św. Jana Pawła II jest środkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania ,,domu kapłanów” i tych którzy się do kapłaństwa przygotowują.

Cel Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu

Pierwszorzędnym celem Stowarzyszenia Przyjaciół jest przede wszystkim dar modlitwy zanoszony przez Przyjaciół w intencji alumnów naszego Seminarium. Modlitwa ta jest dla nas kleryków nieodzowną pomocą w odczytywaniu i umacnianiu powołania kapłańskiego. Dzięki tym modlitwom, możemy się nieustannie cieszyć nowymi i świętymi powołaniami do służby kapłańskiej.

Drugorzędnym celem Stowarzyszenia Przyjaciół jest w miarę możliwości materialne wspieranie naszego Seminarium. To dzięki Waszej pomocy mogliśmy podjąć i zrealizować wiele inwestycji służące dobru formacji alumnów. Dziękując za otrzymane dary, zarówno te duchowe i materialne, staramy się wynagradzać Wam Waszą troskę o Seminarium, ofiarując w Waszych intencjach środowe modlitwy sprawowane w naszej kaplicy. Naszą modlitwą ogarniamy Przyjaciół zarówno żyjących jak i zmarłych.

Struktura Stowarzyszenia Przyjaciół

Parafialne Koło Przyjaciół posiada swoją własną wewnętrzną strukturę w skład której wchodzą:
Prezes – osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie Koła i utrzymywania kontaktu z WSD
Skarbnik – odpowiedzialny za zbieranie ofiar i dostarczanie ich do WSD
Sekretarz – odpowiedzialny za sporządzanie protokołów ze spotkań

Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół WSD Sandomierz