Ministranci, lektorzy

Spotkania ministrantów i lektorów

Zbiórki ministranckie i lektorskie odbywają się od września do czerwca (włącznie) w kościele górnym w soboty: ministrantów i kandydatów o godz. 11:00, lektorów i ceremoniarzy o godz. 12:00.

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Paweł Surowiec

Przygotowanie ministrantów

Kandydaci na ministrantów