Wieczory Cecyliańskie

2023: XVIII Wieczór Cecyliański na Piaskach

2022: Muzyczny wieczór na Piaskach

2020: Muzyczny wieczór na Piaskach

2018: Świętej Cecylii na chwałę