Dekret ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kościół w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach, którego budowa rozpoczęła się w 1938r. od początku jest poświęcony Matce Bożej z la Salette. Wierni, gromadząc się w nim codziennie, zanoszą swoje modlitwy do Najświętszej Maryi Panny i za Jej przyczyną otrzymują liczne łaski. Do kościoła przychodzą nie tylko parafianie, ale również wierni z innych parafii Ostrowca Świętokrzyskiego oraz czciciele Matki Bożej Saletyńskiej z dalszych stron. Mając na względzie przedstawione racje oraz prośby Księdza proboszcza Zbigniewa Wiatrka – ustanawiam Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Dniem szczególnej modlitwy we wspomnianym Sanktuarium będzie każdy 19 dzień miesiąca. Duchownym, zakonnikom i zakonnicom oraz wiernym świeckim, którzy będą nawiedzali z pobożnością ostrowieckie Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej z serca błogosławię.
 
Dnia 16 września 2011r.
Podpisał:
Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski