Archiwum wydarzeń parafialnych

Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

Pod tym hasłem Polska będzie gościć setki tysięcy młodych katolików z całego świata na XXXI Światowych Dniach Młodzieży 2016. Młodzież będzie wspólnie modlić się, brać udział w katechezach, ale też i bawić podczas Festiwalu Młodych. Na krakowskich Błoniach 26. 07 Mszą świętą na otwarcie rozpoczną się tzw. wydarzenia centralne. (  Poprzedzą je Dni w diecezjach, kiedy pielgrzymi będą poznawać kulturę danych regionów naszej ojczyzny).

Na Błoniach, w dniu 28. 07 będziemy witać Ojca św. Franciszka. Następnego dnia odbędzie się min. Wspólna Droga Krzyżowa. Najważniejsze spotkania Papieża z młodymi to wieczorne Czuwanie – 30. 07 oraz Msza Posłania – 31.07.

Z naszego miasta i parafii odbędą się wyjazdy zorganizowane, zarówno kilkudniowy do Krakowa, jak również na spotkanie diecezjalne w Sandomierzu 23 lipca. Przewidziana jest też pielgrzymka na spotkanie z Ojcem świętym  w dniu 28 lipca do Częstochowy.

CARITAS – Archiwum działalności za 2016 r.

Jasełka z adoracją Dzieciątka 2016

Dnia 6- go stycznia 2016 roku, w Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną też Świętem Trzech Króli, w naszej parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Św., odbyły się parafialne jasełka z adoracją Bożej Dzieciny. W rozpoczętym już Roku Miłosierdzia właśnie ten przymiot Boga podkreślany był najczęściej stąd i tytuł jasełek „ A Jego Miłosierdzie na wieki…”. Wraz z występującymi postaciami Świętych  i Błogosławionych, także  i Sługi Bożej, oddawaliśmy hołd Dzieciątku Jezus, które przyszło na świat jako znak Miłosierdzia Bożego nad grzesznym i słabym człowiekiem.

Święci i Błogosławieni ukazywali nam  przykład swego życia, w którym  dominowały czyny miłosierne. Najpierw z wyrazem czci Dzieciątka, Maryi i Świętego Józefa, i miłosiernej miłości przystąpili: aniołowie, pasterze, Trzej Królowie, a potem św. Jan Paweł II, św. S. Faustyna, bł. Salomea Księżna, św. Jadwiga Królowa, św. Wincenty a’ Paulo, św. Jan Bosco, św. Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Brat Albert Chmielowski, św. Ojciec Pio, bł. Karolina Kózkówna,  bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. Matka Teresa z Kalkuty, Sługa Boża Rozalia Celakówna oraz ks. Proboszcz- Kustosz Sanktuarium. Ich zbliżanie się do Bożej Dzieciny ogłaszali Anioł Stróż Polski i Anioł Stróż Europy.

Obecność i świadectwo życia tych Świętych wzmacniały, niesione przez grających te postacie,  Święte Relikwie. Byli więc Oni wśród nas, byli blisko naszych serc i naszych spraw.

Uroczystej i modlitewnej atmosferze towarzyszył piękny śpiew kolęd w wykonaniu naszego chóru parafialnego Cantate Domino pod batutą p. Andrzeja Budzińskiego, młodziutkiej chórzystki Renaty Kaczmarczyk, także w ciekawym, estradowym wykonaniu uczennicy  Państwowego Gimnazjum Nr 1 Oli Kostępskiej i wszystkich obecnych biorących udział w tym wydarzeniu religijnym.

Ksiądz proboszcz Zbigniew Wiatrek – Kustosz Sanktuarium  NMP Saletyńskiej zapewnił o wstępnych przygotowaniach parafii do  Intronizacji Chrystusa, tzn. aby był On Królem naszych serc i Królem wśród nas.

Po jasełkach wszyscy chętni udali się na Orszak Trzech Króli.

Dziękuję wszystkim  biorącym udział w jasełkach przedstawicielom wspólnot parafialnych i ministrantów, i osobom spoza parafii, Kapłanom, Siostrom Rodziny Maryi, Siostrze Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. Grabowieckiej, Siostrze zakrystiance Jadwidze, panu Organiście i równocześnie Dyrygentowi chóru, chórowi Cantate Domino, opiekunce Szkolnego Koła Caritas przy PG Nr 1 p. Danucie Waliszewskiej, wypożyczalni strojów przy ZDK-u „Piotruś Pan”,  wszystkim  słuchającym Parafianom i Gościom zaangażowanym w piękne przeżycie tej uroczystości.

Mirosława Bury

Poniżej znajdziecie Państwo pamiątkowe zdjęcia, gdzie można odszukać siebie oraz występujące osoby. A byli to: lektor- ministrant Karol Kloczkowski , Anioł Stróż Polski-Elżbieta Helicka, Anioł Stróż Europy- Barbara Baka, państwo Julita i Krzysztof Król- Święta Rodzina, aniołek- Hania Nowosad, aniołek- Zuzia Bury, aniołek- Matylda Szklarska, aniołek- Zosia Świstak, aniołek- Zosia Król, pastuszek- Antoś Król,. pastuszek- Jakub Skrok, pastuszek- Franciszek Świstak,  góralka- Mirosława Bury, Król Melchior- Andrzej Baka, Król Kacper- Filip Połetek, Król Baltazar- Maciuś Bury, św. S. Faustyna- ś. Wioletta Lipiec, św. Jan Paweł II- Jan Długosz,  bł. Salomea księżna- Kazimiera Uba, św. Jadwiga Królowa- Zuzanna Waliszewska, św. Wincenty a’ Paulo- Paweł Pytel, św. Jan Bosco- Aleksander Taras, św. Zygmunt Szczęsny Feliński- ks. Mariusz Góra, św. brat Albert Chmielowski- Stefan Suska, św. Ojciec Pio- Wojciech Kwapisz, bł. Karolina Kózkówna- Julia Szałapska, bł. ks. Jerzy Popiełuszko- Piotr Taras, bł. Matka Teresa 
z Kalkuty- Maria Jolanta Zielińska, Ks. Proboszcz Kustosz Sanktuarium – ks. Zbigniew Wiatrek, sługa Boża Rozalia Celakówna – Jolanta Skrok.

W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II

W niedzielę 19 października b.r.  w naszym kościele podczas Mszy świętej dla dzieci o godz. 11.30 uczniowie PSP Nr 4 ze Szkolnego Koła Caritas oraz Grupy Misyjnej, pod kierunkiem katechetów p. Anety Masternak i p. Joanny Borek, zaprezentowali montaż słowno – muzyczny „Z Wadowic do nieba”. Mali artyści przypomnieli postać  naszego wielkiego rodaka – świętego Jana Pawła II, przyjaciela dzieci i młodzieży. Uczcili w ten sposób 36. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Integralną częścią przedstawienia była prezentacja multimedialna, ukazująca życie oraz drogę do świętości Jana Pawła II.

Joanna Borek i Aneta Masterna

 

Inscenizacje pt „Jan Paweł II -na drodze do świętości”

 

27 kwietnia 2014r. w dniu Miłosierdzia Bożego oraz kanonizacji naszego Rodaka- Jana Pawła II i Jana XXIII  uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 pod kierunkiem p.Agnieszki Bugajskiej i  p.Renaty Majewskiej przygotowali inscenizacje pt „Jan Paweł II -na drodze do świętości”. Została ona przedstawiona na Mszy Świętej w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej jako dziękczynienie za kanonizację  naszego Rodaka Jana Pawła II.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

 

 

 
Koncert słowno-muzyczny poświęcony osobie błogosławionego Jana Pawła II
 

Dnia 23 kwietnia w Parafii Najświętszej Maryi Panny w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbył się koncert słowno-muzyczny poświęcony osobie błogosławionego Jana Pawła II.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej, którzy swą piękną grą i śpiewem, wypełnili mury świątyni. Sylwetkę Ojca Świętego, Jego dzieciństwo, okres studiów, Pontyfikat, przybliżyli uczniowie PSP nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecność na przedstawieniu pozwoliła każdemu przygotować się do radosnego momentu i wielkiego święta dla całego kościoła, jakim jest kanonizacja naszego Papieża Polaka.

Na zakończenie orkiestra dęta po opieką p. Jerzego Kłonicy, wykonała ukochaną pieśń Ojca Świętego „Barkę”, którą wraz z młodzieżą zaśpiewali wszyscy zgromadzeni w świątyni. Scenariuszem i przygotowaniem dzieci zajęły się Panie Aneta Masternak oraz Ewa Jurkowska-Siwiec.Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach
Parafia Piaski Ostrowiec
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach_1
4
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach_5
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach _6


Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach_8

 

 

Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie 

 
W ostatnią niedzielę 19 stycznia po Mszy Świętej wieczorowej odbyło się świąteczne spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy  Rodzinie, Caritas i Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Gospodarzem tego miłego wieczoru, rozbrzmiewającego wspólnym śpiewem naszych pięknych kolęd, był proboszcz ks. prałat Zbigniew Wiatrek. Na spotkanie przybył dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej z Sandomierza ks.Wiesław Surma.
Wspólnoty dały świadectwa swojej działalności na rzecz pomocy potrzebującym: od wsparcia medycznego poprzez wolontariacką i wreszcie modlitewną. Ks. dyrektor podziękował zebranym i podkreślił istotę bycia we wspólnocie, wzajemnej pomocy i wsparcia, które są tak ważne dla współczesnego  Kościoła.
Był to bardzo miły wieczór!
 
 
Izabela Płatek

Króluj nam Dzieciątko Boże!

 

W Święto Objawienia Pańskiego zwanego popularnie Świętem Trzech Króli z wielu ostrowieckich parafii wyruszyły Orszaki Trzech Króli. Również i z naszej parafii – Sanktuarium N.M.P. z La Salette taki orszak wyruszył. Był on jednak inny niż wszystkie, ze względu na uczestnictwo postaci Świętych i Błogosławionych, których relikwie znajdują się w naszej świątyni, a w tym uroczystym dniu zostały One poniesione przez przedstawicieli różnych wspólnot z naszej parafii.

Zanim wyruszyliśmy, pod wodzą króla Baltazara, jadącego na koniu, miała miejsce, w naszym kościele, adoracja Dzieciątka Jezus z udziałem Świętych i Błogosławionych oraz zgromadzonego Ludu Bożego.

Do Pańskiego żłóbka podążyli więc Aniołowie, Trzej Królowie oraz postacie z relikwiami: św. Jana Kantego, św. Stanisława Kostki, bł. Karoliny Kózkówny, bł. Salomei księżnej, bł. Bronisławy, św. Honorata Koźmińskiego, św. Katarzyny Laboure, św. Andrzeja Boboli, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Wincentego a’ Paulo, św. Ludwiki de Morillac, św. Ojca Pio, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bł. Wincentego Kadłubka, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bł. Jana Pawła II. Towarzyszyli Im Sługa Boża Rozalia Celakówna i Kustosz Sanktuarium ks. dziekan Zbigniew Wiatrek.

Przez usta osób, odpowiadających postaciom Świętych, wyrazili Oni troskę o współczesną rodzinę, zachowanie wiary, troskę o chorych i ubogich, katolickie media, otaczanie modlitwą kapłanów. Następnie, Ks. Proboszcz- Kustosz Sanktuarium, prosił o opiekę Dzieciątka i Świętej Rodziny dla całej parafii.

Dziękujemy ks. proboszczowi Zbigniewowi Wiatrkowi za pomoc, opiekę, za wspaniałą decyzję o adoracji z udziałem Świętych Relikwii, a nawet o Ich wyjściu z nami na ulice naszego miasta. Ci Święci stali się nam jeszcze bliżsi, wręcz czuliśmy Ich błogosławioną obecność.

Przy śpiewie kolęd, Wszyscy adorowali Boże Dzieciątko i Świętą Rodzinę.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy panu Organiście- Andrzejowi Budzińskiemu za realizację strony muzycznej Adoracji i czas poświęcony na próby.

Bardzo dziękujemy panu Dariuszowi Nochelskiemu, który czuwa w naszej parafii nad stroną medialną, poprzez zdjęcia i filmy uwiecznia wszystkie uroczystości.

W sprawach organizacji ściśle współpracowaliśmy z p. Marią Maj, p. Włodzimierzem Stecem, p. Danutą Waliszewską i oczywiście z siostrą Jadwigą- zakrystianką. Bóg zapłać za wszelkie dobro!

Poznajmy też godności przedstawicieli wspólnot, ale również Księży, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie tej parafialnej uroczystości: Ks. Rafał Golonka, ks. Zbigniew Gajewski, dzieci: Zuzia Bugajska, Brajan Nochelski, młodzież: Karolina Czarnecka, Monika Zawół, Paweł Klusek, dorośli: Elżbieta Helicka, Barbara Baka, Wojciech Kwapisz, Andrzej Baka, Andrzej Zieliński,  Maria Maj, Bronisława Maśluch, Józef Osuch, Kazimiera Uba, Zenon Miazga, Bogdan Sudół,  Stanisław Klusek,  Adam Sadłowski, Jolanta Skrok, Władysław Gronkowski, Anna Olech, Aleksandra Nowosad, Jan Długosz. Niech Boże Dzieciątko i Święci otoczą Wszystkich swą opieką!

Cały Orszak, w otoczeniu licznie zgromadzonych naszych parafian, dzieci, rodziców, pań Katechetek, dotarł na Rynek naszego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na scenie, przedstawiającej betlejemską szopkę, znalazły się postacie z relikwiami Świętych i Błogosławionych. Czyż to nie znaczący i szczególny dla nas wszystkich moment?

Po powitaniu wszystkich Orszaków nastąpiło zawierzenie mieszkańców Ostrowca Św. Dzieciątku – Królowi, najpierw, przez usta postaci bł. Jana Pawła II, a następnie zawierzenia dokonał ks. dziekan Zbigniew Wiatrek.

Uroczystość była wspaniała, tak jak i pogoda tego dnia! Nastrój radości, jedności w Bogu, szczęścia, które pewnie odczuwali przybywający do Dzieciątka przed tysiącami lat, stał się i naszym udziałem.

Dziękujemy również Organizatorom, którzy przeprowadzali, sprawnie, ale i w podniosłej, świątecznej atmosferze Uroczystość na Rynku. Bóg zapłać!

Niech będą dzięki Duchowi Świętemu za dobre natchnienia, chęci, myśli i słowa.

Niech pragnienie Adoracji Jezusa towarzyszy nam przez cały rok!

 

Mirosława Bury

 

Parafia Piaski Ostrowiec 1
Parafia Piaski Ostrowiec 2
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski_3
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 4

Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 6
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 7
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 8
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 9 Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 10
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 11
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 12
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 13

Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 15
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 16
Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski 17

 

 

Przyjęcie nowych Ministrantów

 

24 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w niedzielę zamykającą Rok Wiary o godz. 1130 w parafii do grona Ministrantów zostało włączonych 7 nowych Ministrantów. Kandydaci po półrocznym przygotowaniu dostąpili godności przyjęcia do Wspólnoty Ministranckiej. Otrzymali nowe komże i złote pelerynki. Złożyli także swoje przyrzeczenia, że zaszczytną funkcję ministranta będą sprawować godnie i pobożnie.

Przygotowaniem kandydatów na ministranta zajmowali się Ks. Łukasz Bzymek i Ks. Rafał Golonka, a Ks. proboszcz Zbigniew Wiatrek poprowadził całą uroczystość, przyjmując nowym ministrantów.

Dziękujemy Rodzicom, Dziadkom, Nauczycielom i Katechetom za pracę z tymi młodymi chłopcami, aby mogli z radością i sumiennością służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu.

Nowo przyjętym ministrantom składamy najserdeczniejsze życzenia, Bożego błogosławieństwa, odwagi i gorliwości. „Łatwo jest zacząć, ale sztuką jest wytrwać”.

 

 

 

Dziękczynna Droga Krzyżowa ulicami Miasta 

 

11 listopada 2013r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się dziękczynna Droga Krzyżowa ulicami miasta w 95 rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Rozpoczęła się w parafii NMP Saletyńskiej o godz. 1400, a zakończyła w parafii św. Michała Archanioła o godz. 1730, nawiedzając kościoły św. Kazimierza, św. Jadwigi, Matki Odkupiciela, Miłosierdzia Bożego. W procesji niesiony był wielki krzyż i relikwie bł. Jana Pawła II, które przechowywane są w sanktuarium NMP Saletyńskiej. Krzyż podejmowały różne stany i wspólnoty parafialne, natomiast relikwie niesione były przez Rycerzy Kolumba. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane przez Ks. dziekana Zbigniewa Wiatrka nawiązywały do życia i działalności bł. Jana Pawła II i przygotowywały wiernych do czekającej nas kanonizacji. W nabożeństwie w intencji naszej Ojczyzny brali udział kapłani dekanatu ostrowieckiego, siostry zakonne i wierni świeccy ok. 300 osób. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za dar wolnej Polski i za piękną słoneczną pogodę tego dnia.

Izabela Płatek

 

 

 

 

„Biała Niedziela” w parafii NMP Saletyńskiej w OstrowcuŚwiętokrzyskim

 

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie – Sekcja Medyczna, w dekanacie ostrowieckim w dniu 29 września 2013r. zorganizowało w parafii NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. „Białą Niedzielę” dla mieszkańców Ostrowca Św. celem, który przyświecał zorganizowaniu tego wydarzenia było bezpłatne udzielenie porad, konsultacji oraz wykonania badań przez pracowników medycznych: lekarzy, pielęgniarki, psychologów, farmaceuty. Pracownicy Sekcji Medycznej udzielając porad i konsultacji starali się pomagać mieszkańcom rozwiązywać problemy zdrowotne oraz wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi. Łącznie wykonano 164 usługi dla przybyłych mieszkańców Ostrowca Św. osoby korzystające z udzielanych porad, konsultacji i badań bardzo pozytywnie oceniały rodzaj oraz zakres działań, z których mogli korzystać. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie – Sekcja Medyczna pod duchową opieką ks. prałata Zbigniewa Wiatrka będzie kontynuować i rozszerzać zakres swoich działań dla mieszkańców miasta Ostrowca Św.

 

Kazimiera Uba

 

 

 

 

               Uroczystości odpustowe w sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. 18 – 20 września 2013r.

 

Uroczystości odpustowe w parafii NMP Saletyńskiej we Ostrowcu Św. rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji osób chorych i cierpiących w święto św. Stanisława Kostki o godz. 1000. Mszy Świętej przewodniczył ks. Paweł Anioł, dyrektor Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, który skierował do wiernych słowo Boże. Kapłan mówił o chorobach duszy i ciała człowieka: najlepszym lekarstwem jest wiara; człowiekowi wierzącemu łatwiej jest przyjąć cierpienie; sakrament chorych dodaje człowiekowi siły i mocy; autentyczna wiara uzdrawia. Licznie zebrani wierni otrzymali sakrament namaszczenia chorych oraz błogosławieństwo lourdzkie. Tegoż dnia z okazji święta św. Stanisława Kostki i tygodnia wychowania chrześcijańskiego młodzi parafianie zgromadzili się na Mszy Świętej o godz. 1600.

W czwartek 19 września w dzień odpustu parafialnego Mszę Świętą odpustową o godz. 1800 poprzedziło nabożeństwo do Matki Bożej Saletyńskiej. Mszy Świętej przewodniczył kustosz – senior sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Kałkowa ks. infułat Czesław Wala. Mszę Świętą w koncelebrze sprawowali kapłani z dekanatu ostrowieckiego. Proboszcz parafii ks. prałat Zbigniew Wiatrek serdecznie wszystkich powitał i rozpoczęła się uroczysta suma. W oprawę liturgiczną Mszy Świętej włączyły się wspólnoty i stowarzyszenia parafialne. Chór parafialny swoim śpiewem uświetnił tę piękną uroczystość. Na zakończenie wszyscy zebrani kapłani i wierni w procesji z Najświętszym Sakramentem oraz figurą Matki Bożej Saletyńskiej udali się do znaków salentyńskich.

Trzeciego dnia odpustu w piątek na godz. 1800 na Mszę Świętą przybyli wierni, aby modlić się za zmarłych parafian. Po Mszy Świętej w procesji ze świecami i zniczami wszyscy udali się na cmentarz, gdzie modlono się za tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, by zostali wprowadzeni do niebiańskiej ojczyzny.

 

Iza Płatek

 

 
Wizytacja Kanoniczna

 

W dniach 04 – 06 października 2012r. w naszej parafii odbywała się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Biskup Edward Frankowski.

Ks. Biskup już od samego rana w czwartek 4 października spotykał się w szpitalu miejskim z chorymi, następnie z profesorami i z młodzieżą w szkołach ponad podstawowych. O godz. 1500 wyruszyła procesja alejkami cmentarza komunalnego, w której to modlitwie za zmarłych wzięło udział wielu parafian. W dolnym kościele Ks. Biskup spotkał się ze wspólnotami naszej parafii i o godz. 1800przewodniczył uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez kapłanów miejscowych i z całego dekanatu.

 

Ks. proboszcz parafii Ks. Zbigniew Wiatrek, pełen uznania dla Ks. Biskupa powiedział:

 

Czcigodny Ks. Biskupie Edwardzie 

 

Witamy Cię w naszej wspólnocie parafialnej, w tej cząstce Kościoła sandomierskiego. Twoja obecność wśród nas w ramach wizytacji kanonicznej, to nie zwykłe odwiedziny, ale to wizyta Pasterza uosabiającego Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby umocnić nas na progu Roku Wiary. To dla nas niezwykle ważna chwila, bo wciąż potrzebujemy umocnienia w procesie dojrzewania do wspólnoty doskonałej. Powodem do radości jest fakt, że wśród mieszkańców tej parafii NMP są tacy, którzy świadomie przejawiają swoją przynależność do Kościoła. To oni traktują ten kościół jako swój dom, do którego przychodzą, aby nabrać sił do dalszej wędrówki przez życie, by słuchać tutaj Słowa Bożego i spotykać Chrystusa w sakramentach.

Tutaj w tym Sanktuarium Matki Bożej z La Salette wsłuchują się w głos Pięknej Pani i swoim szlachetnym życiem chcą osuszać Jej łzy. To oni składają ofiary na prace w tej świątyni. To oni przychodzą i dbają o czystość tego domu. To oni tworzą liczne wspólnoty, stowarzyszenia, które nie tylko same chcą wzrastać, ale pomagają innym wzrastać duchowo. To oni są uzasadnieniem istnienia tej parafii, realizowanej tutaj posługi duszpasterskiej.

Wielkie to dla nas święto, gdy Twoja wizyta zaszczytne miejsce parafii wyznacza. Wielki to dla mnie zaszczyt witać tak wspaniałego i rozmiłowanego w Bogu Pasterza – krzewiciela wiary na ziemi sandomierskiej, a przez Radio Maryja – głosiciela prawdy Chrystusowej na polskiej ziemi. W imieniu kapłanów i wszystkich parafian pragnę przywitać Ks. Biskupa jak najgoręcej w progach tej maryjnej świątyni i na cały trud wizytacji kanonicznej – życzymy Szczęść Boże.

Ostatnią wizytację kanoniczną poprowadził + Ks. Biskup Marian Zimałek  25 i 26 listopada 2006r. Od tego czasu wszystkie działania duszpasterskie i prace nad duchowym życiem parafian skupiały się wokół ożywienia życia liturgicznego i modlitewnego, oraz budzenia sumień ludzkich i kształtowania wrażliwości na drugiego człowieka, na jego potrzeby.

Życie modlitewne pielęgnowane jest przede wszystkim przez odmawianie modlitwy różańcowej należących do Żywego Różańca.

W trosce o duchowy kształt naszej parafii realizujemy orędzie Pięknej Pani z La Salette. Każdego 19 dnia miesiąca organizowane są wieczory saletyńskie. Aktywnie działa Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej. Kaplica Wieczystej Adoracji w dolnym kościele rozkrzewiła modlitwę wspólnot o charyzmacie modlitewno – kontenplacyjnym.

Cieszy nas fakt, że przy parafii działa Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie – skupiające lekarzy, psychologów, nauczycieli, wolontariuszy, którzy swój czas bezinteresownie ofiarują ludziom będącym w potrzebie.

Parafialny zespół Caritas otacza swoją opieką ponad 700 rodzin w parafii. W ostatnim czasie powstały nowe wspólnoty – Droga Neokatechumenalna i Wspólnota Rycerzy Kolumba, skupiająca mężczyzn.

Radością napawa fakt, że coraz więcej ludzi przystępuje do sakramentu pojednania i przyjmuje Komunię Świętą podczas niedzielnej Mszy Świętej oraz w dni powszednie. Cieszy udział młodzieży i dzieci w pielgrzymkach na Jasna Górę, Święty Krzyż i do Kałkowa. Raduje się serce gdy w kościele występuje chór parfialny „Cantate Domino” pod batutą Pana Andrzeja Budzińskiego. Nie brakuje scholanek, ministrantów, lektorów, ale pragnęlibyśmy, aby było ich jeszcze więcej. Nadzieją są młodzi – dali temu przykład podczas Diecezjalnych Dni Młodych. Bolejemy, że wielu parafian nie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej, że pokaźna liczba parafian wyjechała za granicę za chlebem, że pozostały dzieci i ludzie starzy, często nie mający należytego wsparcia.

Bolejemy, że nie wszyscy parafianie uczestniczą w życiu tej wspólnoty.

Cieszymy się pracami przy upiększaniu tego sanktuarium. Pracami kieruje Prof. Czesław Dźwigaj.

Ufamy, że posługa Ks. Biskupa przyczyni się do umocnienia nas na drodze budowania żywego Kościoła.

 

 

Parafianie bardzo gorąco powitali Ekscelencję słowami:

 

Ekscelencjo, Księże Biskupie!

Tak niedawno radowaliśmy się z wielkich uroczystości parafialnych, związanych z dorocznym odpustem, pierwszą rocznicą konsekracji kościoła i ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, a obecnie przeżywamy podniosły moment.

Przybywa do nas, nasz Pasterz. Witamy Ciebie ks. biskupie Edwardzie, bardzo serdecznie.

Wiemy, że przybywasz z wizytacją kanoniczną.   Mamy jednak nadzieję, że pobyt w naszej wspólnocie parafialnej, będzie  czasem ubogacenia wiarą,  obdarowania Bożą radością,  okazją do wspólnego świętowania – przecież to odwiedziny u Matki i Jej ludu.

Lud ten w Twojej osobie Ekscelencjo, widzi nadzwyczaj odważnego i  żarliwego Pasterza,  niezłomnego kapłana Solidarności,  bezkompromisowego człowieka,   wielkiego patriotę,   obrońcę Radia Maryja i Telewizji Trwam, a dzisiaj przede wszystkim,  dostrzegamy w Tobie , nasz Dostojny Gościu,  człowieka wielkiej wiary i zawierzenia Maryi i Jezusowi Chrystusowi.

My parafianie, pragniemy lepiej poznać Chrystusa, żyjącego w swoim Kościele, całym sercem umiłować Go i naśladować wraz z Maryją, Saletyńską Panią.    Chcemy rozpoznać  i wypełniać swoje powołanie do służby Bogu i bliźniemu, w różnych wspólnotach i ruchach kościelnych.

Prosimy więc o błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, młodzieży i dzieci, osób starszych, chorych, cierpiących.

Błogosław nam Drogi Ks. Biskupie, byśmy wkraczając w Rok Wiary, wypłynęli na głębię i odnowili swoje życie przez Miłość.

Nasza wspólnota parafialna, będzie łączyć się z Tobą Ekscelencjo w modlitwie, aby Matka Boża Saletyńska, patronka naszego sanktuarium, wypraszała dla Ciebie potrzebne  łaski u swojego Syna.

Szczęść Boże

(Barbara Baka)

 

Ks. Biskup w homilii podkreślał znaczenie wspólnot w parafii i troskę o potrzeby duchowe w rodzinach i parafii. Zwracał się do rodziców, nauczycieli, katechetów, jak bardzo dziś potrzeba wielkiej pracy i oddania dla dzieci i młodzieży.

W piątek 5 października Ks. Biskup odwiedził wszystkie szkoły podstawowe na terenie parafii, odwiedził chorych i sprawował Mszę Świętą o godz. 1800 polecając całą wspólnotę parafialną.

Parafianie bardzo wdzięczni za wspaniałą atmosferę w jakiej przebiegała wizytacja podziękowali Ks. Biskupowi:

Ekscelencjo Księże Biskupie!

W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej mamy zaszczyt podziękować Waszej Ekscelencji za trud wizytacji kanonicznej.

Jesteśmy wdzięczni, że Ks. Biskup z takim poświęceniem i troską prześledził pracę jednostek administracyjnych, związanych z kościołem, a funkcjonujących na terenie parafii, wysłuchał rodzin, ludzi chorych, z uwaga popatrzył na wspólnoty i stowarzyszenia ubogacające życie modlitewne naszej parafii, niosąc pomoc duchową i materialną oraz realizując orędzie naszej patronki Matki Bożej Płaczącej – pojednawczyni grzeszników.

Dziękujemy za to, iż Wasza Ekscelencja dostrzega nasze zaangażowanie i oddanie, naszą pomoc – wspólnot parafialnych przy wypełnianiu posługi kapłanów.

Jesteśmy wdzięczni za sugestie nad czym jeszcze mamy popracować, co ulepszyć.

Ks. Biskup tak pięknie powiedział, że „we wspólnocie realizujemy nasze chrześcijaństwo, w niej czujemy tę prawdziwą więź z Chrystusem, przypominamy sobie, że Bóg jest miłością, we wspólnocie ją realizujemy, a potem przenosimy na nasze rodziny”.

Bardzo dziękujemy za te słowa. To sens, to kwintesencja pracy nas – chrześcijan.

Chcemy też zaznaczyć, iż praca naszych wspólnot nie byłaby tak owocna, gdyby nie przychylność i wsparcie naszego Ks. Proboszcza oraz Ks. Wikariuszy, za co im w obecności Ks. Biskupa, serdecznie dziękujemy.

Księże Biskupie jesteśmy wdzięczni Waszej Ekscelencji za błogosławieństwo, za wspólną modlitwę, sprawowanie Mszy Świętych, za skierowane do nas Słowo Boże, które jak zwykle u Ks. Biskupa – żarliwego Pasterza – przepełnione było patriotyzmem, troską o naród polski, o polską rodzinę, dzięki któremu mogliśmy zgłębić prawdy wiary, pojąć istotę Bożego Miłosierdzia i jeszcze bardziej umiłować Pana Jezusa i Maryję.

Dziękujemy za życzliwość i dobroć, którymi emanuje Wasza Ekscelencja. Serdeczne Bóg zapłać.

Ekscelencjo Ks. Biskupie z całego serca życzymy obfitości darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej w posłudze duszpasterskiej, w głoszeniu Słowa Bożego.

Szczęść Boże.

(Izabela Płatek)

 

W sobotę Ks. Biskup odwiedził dyrekcję, wychowawców i młodzież w Zakładzie Karnym.

Bardzo dziękujemy Ks. Biskupowi, kapłanom na czele z Ks. dziekanem dekanatu i proboszczem parafii Ks. prałatem Zbigniewem Wiatrkiem, wszystkim wspólnotom i stowarzyszeniom naszej parafii i wszystkim parafianom za przygotowanie, modlitwy i życzliwą atmosferę w czasie wizytacji kanonicznej w naszej parafii.

 

 

 


XV Diecezjalne Dni Młodych

w Ostrowcu Świętokrzyskim

14-16 września 2012

 

Ostrowiec Świętokrzyski w dniach od 14 do 16 września 2012 roku stał się młodzieżową stolicą diecezji sandomierskiej.

Hasłem spotkania młodych były słowa roku duszpasterskiego: Kościół naszym domem.

Również nasza parafia miała zaszczyt gościć młodych pielgrzymów. Przybyło do naszej parafii 800 młodych, wesołych, śpiewających Panu Bogu osób.

Dzięki staraniom wszystkich zaangażowanych w to dzieło, udało Nam się zapewnić każdemu młodemu człowiekowi gościnę w domach naszych niezastąpionych Parafian, którzy otworzyli swoje serca i domy. Młodzież parafii Najświętszej Maryi Panny z La Salette w liczbie 140 wolontariuszy dbała o rejestrowanie przyjezdnej młodzieży, dbała o bezpieczeństwo przy pomocy Rycerzy Kolumba oraz pomagała w zorganizowaniu posiłku, transportu jak również prowadziła grupy animatorskie. Oprócz dobrej zabawy, tańców integracyjnych jakie odbyły się w centrum miasta, biegu zorganizowanego przez grupę Rycerzy Kolumba naszej parafii, młodzież w ciszy i skupieniu Adorowała Najświętszy Sakrament, oddała szacunek Krzyżowi Świętemu, dziękując za wszelkie dary, łaski oraz doświadczenia, które utwierdzają w miłości Chrystusowej. Dzielić się miłością, radością i pokojem z drugim człowiekiem to zadanie jakie stawia przed nami Pan Jezus. Jako młodzi ludzie chcemy podołać wyzwaniom świata i dążyć, aby stawał się coraz bardziej chrześcijański. Jak mawiał błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II: „Młodzież jest nadzieją Kościoła i świata”. Przez 3 dni młodzież całej naszej diecezji udowodniła naszemu miastu jak bardzo człowiek zwłaszcza młody potrzebuje Boga, potrzebuje Kościoła oraz bliskości bliźniego. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być organizatorami Dni Młodych. Mamy nadzieję, że czas jaki spędzili nasi goście w naszej parafii i naszym mieście będzie długo tkwił w ich sercach i wspomnieniach.

 

Paweł Gałęza

Parafia Piaski Ostrowiec Świętokrzyski

 

 


 

 

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

 

Parafia pw. NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. na Piaskach zorganizowała pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie w dniach: 13 i 14 lipca br. (piątek, sobota).

 

Gietrzwałd, to niewielka miejscowość na Świętej Warmii (ok. 20 km. Od Olsztyna), która zasłynęła w 1877r. niezwykłymi wydarzeniami, jakimi było objawienie się Matki Bożej dwu dziewczynkom, do których mówiła po Polsku. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września, a Matka Boża objawiła się dzieciom aż 160 razy!

Orędzie dane Polakom w Gietrzwałdzie przez Maryję, to: „Jeśli ludzie będą gorliwie się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany…” „życzę sobie, abyście codziennie gorliwie odmawiali Różaniec”. (1 sierpnia 1877r.)

W Gietrzwałdzie znajduje się źródełko, które na prośbę dzieci pobłogosławiła Matka Boża. Dlatego o Gietrzwałdzie, ze względu na liczne cudowne uzdrowienia często mówi się, że jest to polskie Lourdes.

„Jedźcie do Gietrzwałdu! Tam Matka Boża wzywa do świętości! Tam jest wasze miejsce!” (Bł. Jan Paweł II do Polaków na spotkaniu rodzin w Rzymie)

 

 

 

 


 

Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II

 

W pierwszą rocznicę beatyfikacji bł. Jana Pawła II do sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały wprowadzone relikwie bł. Papieża Polaka. Relikwię, którą stanowi odrobina krwi błogosławionego, w specjalnie przygotowanym relikwiarzu, do świątyni wnieśli Rycerze Kolumba. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, władze samorządowe, mieszkańcy miasta oraz parafianie. Wspólnej modlitwie przewodniczył pasterz diecezji wraz z duszpasterzami dekanatu ostrowieckiego. Podczas homilii biskup Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę na życie i dzieło papieża Polaka. – Błogosławiony Jan Paweł II zasłynął z wyniesienia na ołtarze dużej liczby błogosławionych i świętych. Często modlił się przez ich orędownictwo i przywoływał ich przykład w swoich wystąpieniach. Uświadomił nam na czym polega „Świętych obcowanie”, które wyznajemy w symbolu wiary. On sam czerpał natchnienie z przykładu życia świętych. Dziś wprowadzając do tej świątyni jego relikwie otrzymujemy nową pomoc w dążeniu do świętości, pod warunkiem, że będziemy wsłuchiwali się w nauczanie wielkiego papieża i naśladowali jego sposób bycia – mówił bp Nitkiewicz. Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciele młodzieży parafii zawierzyli Bogu całą wspólnotę opiece bł. Papieża Polaka. Po zakończeniu Eucharystii odbyła się adoracja indywidualna, podczas której wierni mogli ucałować relikwie bł. Jana Pawła II.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu 1
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu 3
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu 4
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu 5
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu 6

 


 

 

VII rocznica śmierci błogosławionego Jana Pawła II

 

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,

Miłość wszystko rozwiązała –

dlatego uwielbiam tę Miłość,

gdziekolwiek by przebywała…”

Jan Paweł II

 

02 kwietnia 2012 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Ostrowcu Świętokrzyskim o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta Msza święta za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II w VII rocznicę jego śmierci. Wierni modlili się w intencji Ojczyzny, Kościoła i młodych, aby potrafili odnajdować sens życia w Chrystusie. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz Zbigniew Wiatrek. W homilii nawiązał do bogatej biografii Ojca Świętego, do jego pracy w służbie ojczyzny – Polski, świata i Kościoła Powszechnego. Ważną rolę w kazaniu księdza Dziekana miały również uroczystości Wielkiego Tygodnia, które przygotowują nas bezpośrednio do Wigilii Paschalnej. Czas Wielkiego Postu przywołał nas do refleksji nad swoim życiem, zachęcając do porzucenia złych przyzwyczajeń i kroczenia drogą łaski Bożej. Zebrani udali się po zakończonej Eucharystii w procesji pod krzyż papieski przy ulicy Grabowieckiej, aby tam złożyć kwiaty, znicze oraz prosić o miłosierdzie dla świata koronką do Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Prosili również Maryję – Matkę Chrystusa o rychłą kanonizację błogosławionego Jana Pawła II, który przykładem świętości swojego życia ukazał światu miłość do Boga, drugiego człowieka. Ufamy, że oręduje za nami, naszymi rodzinami i kapłanami przed tronem Ojca w Niebie.

 

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami.

 

Paweł Gałęza

 

 

 


 

 

29 stycznia o godz. 16.00 w kościele NMP Saletyńskiej na Piaskach odbyła się emisja filmu “Kolumbia – świadectwo dla świata”. Po filmie odbyło się spotkanie z reżyserem, Panem Dominikiem Tarczyńskim. Organizatorami tego spotkania oraz seansu jesteśmy My – Rycerze Kolumba Rady 15142 ! Dlatego też wszystkich serdecznie zapraszam na to spotkanie razem z rodzinami oraz sąsiadami i znajomymi. Obecność nasza jest bardzo ważna, gdyż świadczyć będzie o naszej jedności, zorganizowaniu oraz szacunku dla naszego gościa. Powiadommy zatem wszystkich naszych bliskich o tym seansie, niech  jak najwięcej osób zobaczy ten wspaniały film pokazujący świadectwo różnych ludzi oraz wysłucha reżysera. Zapewniam, że będzie bardzo ciekawie i interesująco.

 

 

 


 

 

 

Tydzień ekumeniczny w Sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św.

 

Niezwykle uroczyście obchodzono Tydzień Powszechnej Modlitwy o jedność chrześcijan w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Św. centralnym punktem Tygodnia Ekumenicznego było nabożeństwo przy żłóbku w niedzielę 22 stycznia z udziałem Świętych Pańskich, których relikwie przechowywane są w świątyni na Piaskach. W rolę świętych wcielili się Członkowie Ruchów i Stowarzyszeń obecnych w życiu parafii. Wystąpiła także Społeczna Szkoła Muzyczna oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. Przesłanie było jednoznaczne. Duchowość ekumeniczna to przyjęcie drugiego człowieka do swojego serca na wzór Jezusa Chrystusa, który na kartach Nowego Testamentu nazywany jest „Filntropos” – kochający człowieka. Tak czynią święci. Naśladując świętych budujemy jedność Chrystusowego Kościoła.

 

Mirosława Bury

 

 

 


 

 

Peregrynacja Marki Bożej z Guadelupe

 

W sobotę 26 listopada 2011 r. uroczystą Mszą Świętą w parafii NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św. rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadelupe.

Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii Ks. prałat Zbigniew Wiatrek i wygłosił również słowo Boże, w którym przybliżył historię obrazu i zawarł wiele treści z orędzia Matki Bożej. „ Maryja wielokrotnie posługuje się aztecką symboliką liczb, by powiedzieć coś więcej niż przekazuje samo słowo. Mówi o czterech sposobach zjednoczenia się z Nią: przez czułą miłość, serdeczną rozmowę, szukanie jej na co dzień przy sobie i bezgraniczne ufanie Jej. Za pomocą doskonałej czwórki Matka Najświętsza podkreśla, że nie istnieją doskonalsze sposoby zjednoczenia jak kochać, wzywać, szukać, ufać”.

We Mszy Świętej brali udział kapłani z dekanatu ostrowieckiego i duża liczba wiernych.

Codziennie przed obrazem Matki Bożej gromadzi się spora grupa wiernych, poszczególne wspólnoty modlitewne, grupa młodzieży i dzieci na wspólnej adoracji. O godzinie 1800 jest Msza Święta z kazaniem, różaniec i Apel Papieski.

Obraz Madonny z Meksyku nawiedza parafie w Polsce, w których są Rycerze Kolumba.

Zakończenie peregrynacji będzie w piątek o godz. 1500.

W dalszej kolejności obraz Matki Bożej nawiedzi parafię Ożarów i Tarnobrzeg Serbinów.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej z Guadelupe.

 

Izabela Płatek

 

 

 


 

 

 

Muzyczne Wieczory na Piaskach.

 

Pod tym tytułem w parafii N. M. P. Saletyńskiej w Ostrowcu Św. odbył się 20 listopada 2011 r. szósty „Wieczór Cecyliański”.

W koncercie wystąpił: chór parafialny „Cantate Domino” pod batutą i zasiadającym za organami panem Andrzejem Budzińskim.

Wieczór poświęcony patronce muzyki rozpoczął się utworem na organy solo „Cortege” – A. Plumme. Następnie chór wykonał pieśń do św. Cecylii.

Jako dziękczynienie za beatyfikację naszego Wielkiego Rodaka – J. P. II zabrzmiały pieśni: „Gaude Mater” a po niej „Oddany Maryi.”

W koncercie nie mogło też zabraknąć akcentu parafialnego. 18 września Ks. Bp. Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz dokonał konsekracji Świątyni podnosząc ją do godności Sanktuarium. Jako wotum wdzięczności Chór wykonał „Pieśń Saletyńską” – ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, po której zabrzmiał hymn „Misericordias Domini” – H. J. Botora, a następnie „Laudate Dominum” Ch. Gounoda.

Wirtuozowskie „Improwizacje nt. polskiej pieśni kościelnej Święty Boże” – M. Surzyńskiego, były przedostatnim akcentem koncertu, którego dzięki uprzejmości p. Artura Pachockiego zgromadzona publiczność mogła oglądać na żywo.

Wykonując pieśń „Nim świt” chórzyści wraz ze zgromadzonymi w ten wieczór wiernymi, prosili Chrystusa Króla Wszechświata by: prowadził nas przez piętra trudnych lat, był radością dnia, pomógł rysować życia kształt, tak byśmy mogli iść naprzód, podążając do Królestwa Bożego.

Dziękując wykonawcą ks. Dziekan Zbigniew Wiatrek, skierował słowa uznania pod adresem Chórzystów i dyrygenta p. mgr Andrzeja Budzińskiego. Docenił wkład chóru w ubogacanie  liturgii śpiewem, długie godziny pracy nad doskonaleniem warsztatu muzycznego i wspaniały koncert.

 

 

 


 

 

Konsekracja kościoła NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

18 września 2011r. J. E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył obrzędowi konsekracji kościoła NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Św.

Do tej historycznej uroczystości Parafia przygotowywała się ponad 70 lat. Dzięki zabiegom kolejnych proboszczów zmieniało się wnętrze kościoła i placu kościelnego. Aktualny piękny wystrój parafianie zawdzięczają staraniom obecnego proboszcza Ks. prałata Zbigniewa Wiatrka.

W ciągu tych wielu lat gorąco modlono się w intencji prowadzonych prac i duchowego rozwoju wiernych.

Do uroczystości konsekracji parafianie przygotowali się uczestnicząc w 9 – dniowej nowennie do Matki Bożej Saletyńskiej oraz 4 – dniowych rekolekcjach.

Wzbogaceni duchowo i umocnieni w wierze licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli w podniosłej uroczystości poświęcenia, namaszczenia i okadzenia ołtarza oraz ścian świątyni. Tym samym kościół na Piaskach został ostatecznie oddany na wieczne posiadanie Bogu – jak powiedział Pasterz Diecezji.

Na zakończenie uroczystości odczytano dekret Księdza Biskupa, na mocy którego kościół NMP Saletyńskiej został podniesiony do godności Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, a proboszcz Ksiądz prałat Zbigniew Wiatrek mianowany kustoszem tego sanktuarium.

 

Izabela Płatek

 

 

 


 

 

Uroczystość Odpustowa w nowoustanowionym Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

 

19 września 2011r., w 165 rocznicę objawienia się Matki Bożej dwojgu pastuszkom we francuskich Alpach w La Salette, odbyły się uroczystości odpustowe w Diecezjalnym Sanktuarium Matki BożejSaletyńskiej. Poprzedniego dnia dekretem biskupa Ks. Krzysztofa Nitkiewicza kościół NMP Saletyńskiej został ustanowiony sanktuarium.

Uroczystą Mszę Świętą, z udziałem kapłanów z całego dekanatu, poprzedziło nabożeństwo do Matki Bożej Saletyńskiej i procesja wokół kościoła.

Mszy Świętej przewodniczył Ks. kanonik Dariusz Kowalski – proboszcz św. Józefa w Ostrowcu Św. Słowo Boże, dotyczące Orędzia Maryi i przyczyn Jej łez pięknie wygłosił Ks. kanonik Bohdan Przysucha.

Na zakończenie Uroczystości przedstawiciele parafian złożyli serdeczne podziękowanie proboszczowi Ks. prałatowi Zbigniewowi Wiatrkowi – kustoszowi sanktuarium za jego wieloletni trud, pracę duszpasterską oraz starania, które doprowadziły do ustanowienia sanktuarium.

 

Izabela Płatek
Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach 15 Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach 16 Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach 17 Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach 18 Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach 19 Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach 20 Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach