Msze Święte pogrzebowe

 

Z OFIAR ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW POGRZEBU

+ Sławomir Rutkowski
11.12.2021 r. godz. 17:30

+ Barbara Zdaniewicz
13.12.2021 r. godz. 17:30

+ Ewa Piętak
17.12.2021 godz. 18.00

+ Mariola Janowiec
12.12.2021 godz. 06.30
17.12.2021 godz. 06.30

+ Stanisław Kamiński
09.12.2021 godz. 17.30
15.12.2021 godz. 17.30
18.12.2021 godz. 18.00
29.12.2021 godz. 17.30

+ Urszula Woźniak
18.12.2021 godz. 06.30
23.12.2021 godz. 06.30

+ Monika Matlakowska
13.12.2021 godz.06.30
17.12.2021 godz. 06.30
20.12.2021 godz. 17.30

+ Tadeusz Wójcik
03.12.2021 godz. 06.30
07.12.2021 godz. 18.00
14.12.2021 godz. 18.00

+ Krystyna Osak
09.12.2021 godz. 18.00
17.12.2021 godz. 18.00
21.12.2021 godz. 18.00

+ Stanisław Trojanowski
11.12.2021 godz. 06.30

+ Janusz Rudziński
12.02.2022 godz. 18.00
21.02.2022 godz. 06.30

+ Wiesława Żebracka
20.12.2021 godz. 17.30

+ Krystyna Wojciechowska
17.06.2022 godz. 17.00
09.07.2022 godz. 18.00
26.07.2022 godz. 07.00
29.08.2022 godz. 17.30

+ Zdzisław Pikus
08.01.2022 godz. 07.00
03.02.2022 godz. 07.00
12.02.2022 godz. 18.00
14.03.2022 godz. 18.00
26.03.2022 godz. 17.30

+ Sławomir Frankiewicz
03.01.2022 godz. 06.30
12.01.2022 godz. 07.00
31.01.2022 godz. 17.30

+ Irena Farys
10.12.2021 godz. 18.00
18.12.2021 godz. 17.30
29.12.2021 godz. 06.30
04.01.2022 godz. 06.30
12.01.2022 godz. 18.00

+ Irena Podgajna
14.12.2021 godz. 06.30
06.01.2022 godz. 11.30
12.01.2022 godz. 17.30

+ Stanisław Mazur
06.04.2022 godz. 17.30
08.04.2022 godz. 18.00
10.04.2022 godz. 11.30
14.04.2022 godz. 18.00

+ Zbigniew Langiewicz
20.01.2022 godz. 07.00
22.01.2022 godz. 17.30

+ Waldemar Skrok
27.12.2021 godz. 17.30
04.01.2022 godz. 07.00
11.01.2022 godz. 17.30
24.01.2022 godz. 06.30

Rodzinę, sąsiadów i wszystkich, którzy brali udział w Uroczystości Pogrzebowej zapraszamy na wspólną modlitwę i ofiarowanie Mszy Świętej za zmarłych.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi
i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.