Msze Święte pogrzebowe

 

Z OFIAR ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW POGRZEBU

+ Roman Nowak
15.06.2021 r. godz. 18.00

+ Edwarda Wójcicka
18.08.2021 r. godz. 17.30
23.08.2021 r. godz. 18.00
30.08.2021 r. godz. 17.30

+ Henryk Karasiński
17.06.2021 r. godz. 17.00
22.06.2021 r. godz. 17.00

+ Danuta Szczałuba
3.08.2021 r. godz. 17.30

+Barbara Gatkowska
16.06.2021 r. godz. 7.00
18.06.2021 r. godz. 17.00

+Barbara Góra
13.07.2021 r. godz. 17.30
14.07.2021 r. godz. 17.30

+ Stefan Dziadowicz
10.06.2021 r. godz. 6.30

+ Waldemar Kopeć
14.06.2021 r. godz. 6.30
21.06.2021 r. godz. 7.00
28.06.2021 r. godz. 7.00
7.07.2021 r. godz. 7.00
13.07.2021 r. godz. 7.00
25.08.2021 r. godz. 18.00

+ Wiesław Żelazowski
11.06.2021 r. godz. 6.30
21.07.2021 r. godz. 7.00

+ Bożenna Zalewska
6.07.2021 r. godz. 7.00
3.08.2021 r. godz. 7.00

+ Piotr Słapek
21.06.2021 r. godz. 6.30
26.06.2021 r. godz. 7.00
9.07.2021 r. godz. 7.00
14.07.2021 r. godz. 18.00
19.07.2021 r. godz. 18.00
24.09.2021 r. godz. 17.30

+ Mirosława Rusinowicz
22.06.2021 r. godz. 6.30
5.08.2021 r. godz. 18.00
12.08.2021 r. godz. 7.00

+ Krystyna Styczyńska
14.06.2021 r. godz. 7.00
5.08.2021 r. godz. 7.00
6.09.2021 r. godz. 7.00
11.10.2021 r. godz. 17.00
25.10.2021 r. godz. 17.00

+ Lucjan Wójtowicz
22.07.2021 r. godz. 7.00
28.07.2021 r. godz. 7.00
12.08.2021 r. godz. 18.00
23.08.2021 r. godz. 7.00

+ Paweł Sokołowski
30.08.2021 r. godz. 7.00
7.09.2021 r. godz. 18.00
29.09.2021 r. godz. 18.00

 

Rodzinę, sąsiadów i wszystkich, którzy brali udział w Uroczystości Pogrzebowej zapraszamy na wspólną modlitwę i ofiarowanie Mszy Świętej za zmarłych.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi
i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.