Msze Święte pogrzebowe

 

Z OFIAR ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW POGRZEBU

+ Piotr Słapek
24.09.2021 r. godz. 17.30

+ Krystyna Styczyńska
11.10.2021 r. godz. 17.00
25.10.2021 r. godz. 17.00

+ Paweł Sokołowski
29.09.2021 r. godz. 18.00

+ Czesław Szwajda
24.09.2021 r. godz. 18.00
7.10.2021 r. godz. 6.30
13.10.2021 r. godz. 18.00
25.10.2021 r. godz. 18.00
3.11.2021 r. godz. 7.00

+ Roch Gniadek
18.09.2021 r. godz. 18.00
27.09.2021 r. godz. 7.00
5.10.2021 r. godz. 17.00
16.10.2021 r. godz. 6.30
27.10.2021 r. godz. 6.30

+ Halina Kowalska
16.09.2021 r. godz. 10.00
20.09.2021 r. godz. 18.00
24.09.2021 r. godz. 7.00
8.10.2021 r. godz. 7.00
22.10.2021 r. godz. 18.00
12.11.2021 r. godz. 18.00

+ Marianna Barbara Frańczak
25.09.2021, godz. 07.00
01.10.2021, godz. 18.00
04.10.2021, godz. 18.00
07.10.2021, godz. 18.00
14.10.2021, godz. 18.00
07.11.2021, godz. 10.00

+ Anna Labuda
21.09.2021, godz. 07.00
02.10.2021, godz. 06.30
11.10.2021, godz. 17.00
10.11.2021, godz. 18.00

+ Michalina Pawelec
15.09.2021 r. godz. 08.30
18.09.2021 r. godz. 07.00
22.09.2021 r. godz. 07.00
07.10.2021 r. godz. 17.00
11.10.2021 r. godz. 18.00
13.10.2021 r. godz. 17.00
15.11.2021 r. godz. 17.30

+ Marek Czerwiec 
05.10.2021 r. godz. 07.00
07.10.2021 r. godz. 07.00
11.10.2021 r. godz. 06.30
12.10.2021 r. godz. 06.30
14.10.2021 r. godz. 07.00
16.10.2021 r. godz. 07.00
19.10.2021 r. godz. 06.30
21.10.2021 r. godz. 07.00
23.10.2021 r. godz. 07.00
25.10.2021 r. godz. 06.30

+ Stanisław Maj
19.10.2021 r. godz. 07.00
20.10.2021 r. godz. 07.00
22.10.2021 r. godz. 07.00
25.10.2021 r. godz. 07.00
27.10.2021 r. godz. 07.00
30.10.2021 r. godz. 06.30
04.11.2021 r. godz. 06.30
09.11.2021 r. godz. 06.30

+ Zbigniew Siporski
11.10.2021 r. godz. 07.00
20.10.2021 r. godz. 06.30
09.11.2021 r. godz. 07.00

+ Robert Andrzej Ziomek
08.10.2021 r. godz. 06.30
12.10.2021 r. godz. 07.00
15.10.2021 r. godz. 07.00
03.12.2021 r. godz. 17.30

+ Urszula Śliwka
02.12.2021 r. godz. 06.30
03.12.2021 r. godz. 18.00+
+ Sławomir Rutkowski
06.11.2021 r. godz. 06:30
08.11.2021 r. godz. 06:30
11.12.2021 r. godz. 17:30
+ Barbara Zdaniewicz
10.11.2021 r. godz. 07:00
12.11.2021 r. godz. 07:00
15.11.2021 r. godz. 07:00
18.11.2021 r. godz. 07:00
13.12.2021 r. godz. 17:30
+ Agnieszka Majewska 03.11.2021 godz. 17:30
06.11.2021 godz. 17:30
08.11.2021 godz. 17:30 15.11.2021 godz. 17:30
20.11.2021 godz. 07:00
22.11.2021 godz. 07:00
03.12.2021 godz. 17:30
07.12.2021 godz. 17:30

+ Zofia Kurek
12.11.2021 godz. 06.30
26.11.2021 godz. 07.00

+ Daniela Małyszka
26.11.2021 godz. 06.30

Rodzinę, sąsiadów i wszystkich, którzy brali udział w Uroczystości Pogrzebowej zapraszamy na wspólną modlitwę i ofiarowanie Mszy Świętej za zmarłych.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi
i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.