Msze Święte pogrzebowe

 

Z OFIAR ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW POGRZEBU

+ Krystyna Wojciechowska
09.07.2022 godz. 18.00
26.07.2022 godz. 07.00
29.08.2022 godz. 17.30

+ Zygmunt Brociek
06.09.2022 godz. 18.00

+ Henryka Adamczyk
05.09.2022 godz. 18.00
09.09.2022 godz. 18.00

+ Natalia Domagała
01.08.2022 godz. 07.00
08.08.2022 godz. 07.00

+ Zenon Boroń
22.07.2022 godz. 07.00
06.09.2022 godz. 18.00
12.09.2022 godz. 17.30
22.09.2022 godz. 17.30

+ Salomea Mazur
21.09.2022 godz. 17.30
27.09.2022 godz. 18.00

+ Remigiusza Kamińska
14.09.2022 godz. 17.30
21.09.2022 godz. 18.00

+ Teresa Mikos
23.09.2022 godz. 17.30

+ Tadeusz Jankowski
12.08.2022 godz. 07.00
17.08.2022 godz. 07.00
24.08.2022 godz. 07.00
03.10.2022 godz. 18.00

+ Stanisława Frąc
26.08.2022 godz. 07.00

+ Jadwiga Deska
29.08.2022 godz. 07.00
01.09.2022 godz. 07.00

+ Nela Jędrzejewska
05.09.2022 godz. 06.30
09.09.2022 godz. 07.00
12.09.2022 godz. 06.30
10.10.2022 godz. 18.00
07.10.2022 godz. 17.00

+ Stanisława Pietrasik
11.09.2022 godz. 06.30
20.09.2022 godz. 07.00

+ Marek Jedlikowski
11.11.2022 godz. 08.30
15.11.2022 godz. 18.00
22.11.2022 godz. 18.00
28.11.2022 godz. 06.30

+ Zofia Bryła
02.09.2022 godz. 06.30
07.09.2022 godz. 06.30

+ Zofia Grad
21.07.2022 godz. 07.00

+ Adam Prażanowski
19.10.2022 godz. 18.00
26.10.2022 godz. 18.00
18.11.2022 godz. 18.00
25.11.2022 godz. 07.00
02.12.2022 godz. 17.30

+ Zygmunt Pietrzyk
06.09.2022 godz. 06.30
13.09.2022 godz. 07.00
29.09.2022 godz. 07.00
11.10.2022 godz. 17.00

+ Michał Drąg
14.09.2022 godz. 06.30
22.09.2022 godz. 06.30
05.10.2022 godz. 07.00
14.10.2022 godz. 17.00

+ Dariusz Koprowski
02.10.2022 godz. 06.30
15.09.2022 godz. 07.00
17.10.2022 godz. 18.00
11.10.2022 godz. 18.00
21.10.2022 godz. 17.00
25.10.2022 godz. 18.00

 

Rodzinę, sąsiadów i wszystkich, którzy brali udział w Uroczystości Pogrzebowej zapraszamy na wspólną modlitwę i ofiarowanie Mszy Świętej za zmarłych.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi
i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.