Msze Święte pogrzebowe

 

Z OFIAR ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW POGRZEBU

+ Łukasz Książek
24.02.2021 r. godz. 17.30
28.02.2021 r. godz. 11.30

+ Kazimiera Wolak
7.03.2021 r. godz. 8.30

+ Stanisław Słowik
12.03.2021 r. godz. 17.30
28.03.2021 r. godz. 10.00
5.04.2021 r. godz. 10.00
8.05.2021 r. godz. 17.00

+ Grzegorz Grabda
1.03.2021 r. godz. 17.30
12.03.2021 r. godz. 18.00

+ Bogdan Derlatka
8.03.2021 r. godz. 17.30
15.03.2021 r. godz. 6.30

+ Lucyna Krajewska
3.03.2021 r. godz. 6.30
7.04.2021 r. godz. 17.30

+ Zygmunt Skowron
19.03.2021 r. godz. 6.30
7.04.2021 r. godz. 7.00

+ Karol Zarzycki
4.03.2021 r. godz. 7.00
23.03.2021 r. godz. 17.30

+ Helena Korona
19.03.2021 r godz. 18.00
24.03.2021 r. godz. 18.00

+ Jan Gurdak
21.03.2021 r. godz. 10.00
29.03.2021 r. godz. 17.30

+ Jadwiga Marciniak
3.03.2021 r. godz. 7.00
6.04.2021 r. godz. 17.30

+ Tomasz Krzciuk
29.03.2021 r. godz. 18.00

+ Mieczysława Klechowska
18.03.2021 r. godz. 7.00

+ Zdzisław Chłopek
1.03.2021 r. godz. 7.00
20.03.2021 r. godz. 17.30

+ Elżbieta Hoyer-Kowalska
6.03.2021 r. godz. 7.00
6.04.2021 r. godz. 18.00
17.04.2021 r. godz. 17.30

+ Maria Sędziak
12.03.2021 r. godz. 7.00
16.03.2021 r. godz. 18.00
7.04.2021 r. godz. 18.00
12.04.2021 r. godz. 6.30

+ Wiesław Dyka
26.02.2021 r. godz. 7.00

+ Stanisława Kowalska
20.03.2021 r. godz. 7.00

+ Sławomir Gallewicz
14.03.2021 r. godz. 11.30

+ Krystyna Fudalej
26.02.2021 r. godz. 6.30
5.03.2021 r. godz. 7.00
12.03.2021 r. godz. 17.30

+ Marek Ćwikliński
27.02.2021 r. godz. 7.00
8.03.2021 r. godz. 7.00
15.03.2021 r. godz. 7.00
22.03.2021 r. godz. 6.30
7.04.2021 r. godz. 6.30

+ Danuta Wierzbińska
25.02.2021 r. godz. 17.30

+ Krystyna Kaliszewska
13.03.2021 r. godz. 17.30
13.05.2021 r. godz. 18.00

+ Teresa Stojek
2.03.2021 r. godz. 18.00
9.03.2021 r. godz. 7.00

+ Ryszard Kulikiewicz
11.03.2021 r. godz. 6.30

+ Marianna Forma
24.02.2021 r. godz. 17.30
27.02.2021 r. godz. 6.30

+ Jan Rycombel
16.03.2021 r. godz. 6.30
25.03.2021 r. godz. 8.30

+ Roman Nowak
7.04.2021 r. godz. 17.30
10.04.2021 r. godz. 7.00
21.04.2021 r. godz. 17.30
29.04.2021 r. godz. 6.30
27.05.2021 r. godz. 6.30
15.06.2021 r. godz. 18.00

Rodzinę, sąsiadów i wszystkich, którzy brali udział w Uroczystości Pogrzebowej zapraszamy na wspólną modlitwę i ofiarowanie Mszy Świętej za zmarłych.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi
i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.