Msze Święte pogrzebowe

Z OFIAR ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW POGRZEBU

+Dariusz Heba

22.08.2019 godz. 18.00
22.09.2019 godz. 10.00
22.10.2019 godz. 17.00
22.11.2019 godz. 17.30
19.12.2019 godz. 18.00
22.12.2019 godz. 10.00

+ Edward BORCUCH
21.08.2019 godz.18.00

+ Teodora KNAPIŃSKA
30.08.2019 godz.17.30
27.09.2019 godz.18.00

+ Marek JABŁOŃSKI
20.09.2019 godz.17.30

+ Edyta GRZEŚKIEWICZ
12.08.2019 godz. 7.00
16.08.2019 godz. 18.00
23.08.2019 godz. 7.00

+Janusz ŻYŁA
23.08.2019 godz. 18.00
3.09.2019 godz. 6.30
4.09.2019 godz. 7.00
5.09.2019 godz. 7.00
6.09.2019 godz. 6.30
7.09.2019 godz. 6.30
1.10.2019 godz. 6.30
2.10.2019 godz. 18.00

+ Wanda PIKUS
9.09.2019 godz. 6.30
14.09.2019 godz. 6.30

+ Wanda ĆWIEK
26.08.2019 godz. 6.30
31.08.2019 godz.7.00
3.09.2019 godz 7.00
1.10.2019 godz.17.00
7.10.2019 godz.17.00

+Helena SARBAK
30.08.2019 godz. 7.00
4.09.2019 godz. 6.30
11.09.2019 godz. 7.00

+Elżbieta KŁUSEK
10.09.2019 godz.6.30
11.09.2019 godz.6.30
12.09.2019 godz. 7.00
13.09.2019 godz. 7.00
16.09.2019 godz. 6.30
16.10.2019 godz. 18.00
20.10.2019 godz. 6.30
23.10.2019 godz.7.00

+ Aleksander SKRZYPCZAK
13.08.2019 godz.18.00
20.08.2019 godz.18.00

+Genowefa SZMIT
17.09.2019 godz. 7.00
20.09.2019 godz. 7.00
25.09.2019 godz.6.30
30.09.2019 godz. 6.30
2.10.2019 godz.6.30
8.10.2019 godz.7.00

+ Jadwiga ŚMIGIELSKA
24.09.2019 godz.6.30
27.09.2019.godz.7.00
28.09.2019 godz. 6.30
3.10.2019 godz.6.30
12.10.2019 godz.7.00
+ Władysław PIŁAT
4.10.2019 godz 6.30
23.10.2019 godz.17.00
4.11.2019 godz. 6.30
21.11.2019 godz. 17.30

+ Teresa PRASZYŃSKA
26.09. 2019 godz. 6.30
27.09.2019 godz. 6.30
4.10.2019 godz. 17.00
5.10. 2019 godz. 18.00
7.10 2019 godz. 18.00
8.10.2019 godz. 6.30
9.10.2019 godz. 18.00
13.10.2019 godz. 6.30
14.10 2019 godz. 18.00
17.10 2019 godz. 18.00
21.10.2019 godz. 6.30

+Włodzimierz WIŚNIEWSKI
25.09.2019 godz.18.00
1.10.2019 godz. 18.00
5.10.2019 godz.6.30
9.10.2019 godz.6.30
17.10.2019 godz.6.30

+ Zygmunt ORŁOWSKI
22.08.2019 godz.18.00
10.10.2019 godz.6.30
25.10.2019 godz.17.00
4.11.2019 godz.7.00
14.11.2019 godz.18.00

+Rafał STASZCZYK
10.10.2019 godz.18.00
21.10.2019 godz. 18.00
26.10.2019 godz. 18.00
28.10.2019 godz.18.00
4.11.2019 godz. 18.00
8.11.2019 godz. 18.00
18.11.2019 godz. 18.00
28.11.2019 godz.18.00
3.12.2019 godz. 18.00
6.12.2019 godz. 18.00
29.12.2019 godz.10.00
28.01.2020 godz. 18.00
28.02.2020 godz.18.00
28.03.2020 godz.18.00
28.04.2020 godz.18.00
28.05.2020 godz.18.00
28.06.2020 godz.18.00

+Marian PIOTROWSKI
28.08.2019 godz. 17.30
11.10.2019 godz. 6.30
+Lucjan BIMEK
12.10.2019 godz.6.30
22.10.2019 godz.6.30
29.10.2019 godz. 18.00
4.11.2019 godz.17.30
+ Marianna KOWALSKA
21.08.2019 godz. 17.30
27.08.2019 godz. 17.30
16.10.2019 godz. 6.30
23.10. 2019 godz. 6.30

+Krzysztof LORANTY
1.09.2019 godz.18.00
8.11.2019 godz. 6.30
22.11.2019 godz. 6.30
24.11.2019 godz. 6.30
3.12.2019 godz. 17.30
6.12.2019 godz. 17.30
11.12.2019 godz. 17.30

+Wiesław SIENNIAK
8.09.2019 godz. 13.00
15.09.2019 godz. 11.30
24.09.2019 godz. 18.00
6.11.2019 godz. 6.30
8.11.2019 godz. 17.30
9.11.2019 godz. 6.30
9.11.2019 godz. 7.00
10.11.2019 godz. 6.30
10.11.2019 godz. 18.00
12.11.2019 godz. 18.00
14.11.2019 godz. 18.00
16.11.2019 godz. 7.00
18.11.2019 godz. 7.00
21.11.2019 godz. 7.00
23.11.2019 godz. 6.30
25.11.2019 godz. 17.30
26.11.2019 godz. 17.30
2.12.2019 godz. 6.30
4.12.2019 godz. 17.30
9.12.2019 godz. 17.30
9.12.2019 godz.18.00
11.12.2019 godz.6.30
17.12.2019 godz. 18.00
21.12.2019 godz.18.00
1.01.2020 godz. 11.30
7.01.2020 godz. 7.00
20.01.2020 godz. 6.30

+ Andrzej FOREMNIAK
30.11.2019 godz.7.00
8.12.2019 godz. 11.30
13.12.2019 godz. 18.00
16.12.2019 godz. 17.30
21.12.2019 godz. 18.00
28.12.2019 godz. 7.00

+ Zofia WOLAŃSKA
6.11.2019 godz.7.00
8.11.2019 godz.7.00
12.11.2019 godz.7.00
+ Stanisław KLOCZKOWSKI
22.08.2019 godz.17.30
24.10.2019 godz. 6.30
25.10.2019 godz. 6.30
26.10.2019 godz. 6.30
27.10.2019 godz. 6.30
29.10.2019 godz 7.00
31.10.2019 godz. 7.00
5.11.2019 godz. 6.30
7.11.2019 godz. 7.00
12.11.2019 godz. 17.30
15.11.2019 godz. 18.00
20.11.2019 godz. 17.30
25.11.2019 godz. 17.30

Rodzinę, sąsiadów i wszystkich, którzy brali udział w Uroczystości Pogrzebowej zapraszamy na wspólną modlitwę i ofiarowanie Mszy Świętej za zmarłych.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi
i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Ń