Msze Święte pogrzebowe

 

Z OFIAR ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW POGRZEBU

+ Krzysztof Smaga
08.02.2023 godz. 17.30
13.02.2023 godz. 17.30
20.02.2023 godz. 17.30
26.02.2023 godz. 10.00
09.03.2023 godz. 17.30

+ Regina Pawelczyk
21.02.2023 godz. 17.30
12.03.2023 godz. 18.00

+ Eugeniusz Zieliński
04.04.2023 godz. 17.30
18.04.2023 godz. 18.00
30.05.2023 godz. 17.00
13.06.2023 godz. 18.00
11.07.2023 godz. 17.30

+ Halina Połowiak
18.02.2023 godz. 07.00
23.02.2023 godz. 17.30
15.03.2023 godz. 18.00
22.03.2023 godz. 07.00

+ Zofia Krycia
06.02.2023 godz. 07.00

+ Danuta Gordon
02.02.2023 godz. 08.30
15.02.2023 godz. 17.30
23.02.2023 godz. 18.00

+ Zofia Gola
15.02.2023 godz. 17.30
24.02.2023 godz. 18.00

+ Dorota Bojara
22.03.2023 godz. 18.00

+ Arkadiusz Bimek
10.02.2023 godz. 17.30
14.02.2023 godz. 06.30
08.03.2023 godz. 17.30
13.03.2023 godz. 07.00
22.03.2023 godz. 17.30
28.03.2023 godz. 06.30

+ Zofia Słoczyńska
07.02.2023 godz. 07.00
13.02.2023 godz. 18.00

+ Adam Przydatek
22.02.2023 godz. 17.30
27.02.2023 godz. 17.30

+ Krystyna Jarocha
03.05.2023 godz. 06.30
05.05.2023 godz. 18.00
12.05.2023 godz. 07.00
15.05.2023 godz. 07.00
19.05.2023 godz.18.00

+ Ewa Hamerska
22.05.2023 godz. 07.00
02.06.2023 godz. 06.30
08.06.2023 godz. 10.00
14.06.2023 godz. 07.00

+ Eugeniusz Kaczuga
07.02.2023 godz. 06.30
10.02.2023 godz. 07.00
20.02.2023 godz. 07.00
27.03.2023 godz. 18.00
31.03.2023 godz. 17.30

+ Zofia Połanecka
13.02.2023 godz. 17.30

+ Bolesław Bełczowski
09.02.2023 godz. 06.30
17.02.2023 godz. 07.00
01.03.2023 godz. 18.00

+ Teresa Stępień
20.02.2023 godz. 06.30
25.02.2023 godz. 06.30
03.03.2023 godz. 07.00
06.03.2023 godz. 07.00
23.03.2023 godz. 18.00
27.03.2023 godz. 18.00
20.04.2023 godz. 17.30

+ Bogusław Wojsławski
03.03.2023 godz. 06.30
20.04.2023 godz. 07.00
28.04.2023 godz. 17.30

+ Jerzy Sołtys
05.03.2023 godz. 06.30
10.03.2023 godz. 07.00

+ Włodzimierz Milcarz
22.02.2023 godz. 06.30
28.02.2023 godz.  07.00
06.03.2023 godz. 06.30
09.03.2023 godz. 07.00
16.03.2023 godz. 18.00
28.03.2023 godz. 18.00
16.04.2023 godz. 08.30

+ January Skarba
21.02.2023 godz. 07.00
01.03.2023 godz. 17.30
07.03.2023 godz. 06.30
15.03.2023 godz. 17.30
18.03.2023 godz. 07.00
23.03.2025 godz. 17.30

+ Janina Buszkiewicz
15.03.2023 godz. 07.00
20.03.2023 godz. 07.00

+ Rafał Bartkowski
19.03.2023 godz. 06.30
24.03.2023 godz. 07.00
08.04.2023 godz. 19.00

+ Józef Pazderski
23.02.2023 godz. 07.00
02.03.2023 godz. 06.30
16.03.2023 godz. 17.30
04.07.2023 godz. 17.30
07.07.2023 godz. 17.30
19.08.2023 godz. 18.00
21.08.2023 godz. 07.00
30.08.2023 godz. 17.30
03.09.2023 godz. 18.00
10.10.2023 godz. 17.00

+ Alicja Wawrzosek
23.02.2023 godz. 06.30
01.03.2023 godz. 06.30
07.03.2023 godz. 07.00
15.03.2023 godz. 07.00
22.03.2023 godz. 18.00
28.03.2023 godz. 17.30

+ Zofia Karcz
24.02.2023 godz. 06.30
30.03.2023 godz. 18.00
04.04.2023 godz. 06.30
15.04.2023 godz. 18.00

Rodzinę, sąsiadów i wszystkich, którzy brali udział w Uroczystości Pogrzebowej zapraszamy na wspólną modlitwę i ofiarowanie Mszy Świętej za zmarłych.

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach

Modlitwa za zmarłych

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi
i hojnie udzielasz przebaczenia,
prosimy Cię abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy
i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.