Centrum Pomocy Rodzinie

 

centrum_pomocy_rodzinie
 

 Centrum Pomocy Rodzinie

 • Stowarzyszenia i Wspólnoty w służbie Rodzinie
 • Poradnie rodzinne, poradnie dla narzeczonych
 • Dyżury psychologów, pedagogów i prawników
 • Świetlice środowiskowe
 • Pomoc dla rodzin w potrzebie
Ośrodek Wsparcia Rodziny
im. ks. inf. Marcina Popiea
w Jędrzejowie
Formy pracy
Małżeństwa
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Pomoc dla mężów i ojców
 • Pomoc dla żon i matek
 • Grupy wsparcia weekendowe dla rodzin A
 • Grupy wsparcia weekendowe dla rodziców narkomanów
 • Terapia
Narzeczeni
 • Poradnictwo
 • Wieczory dla zakochanych, w programie:
 • Poznanie i akceptacja siebie
 • Rozwój osobisty, hierarchia wartości, odpowiedzialne małżeństwo
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo i kształtowanie życia rodzinnego
Młodzież
 • Warsztaty autoprezentacji
 • Terapia
 • Prelekcje
 • Poradnictwo
 • Edukacja: sekty, przemoc, pornografia, profilaktyka uzależnień
Biblioteki Parafialne
Parafie: św. Michała – niedziela po Mszy św.
Miłosierdzia Bożego – środa i piątek od 15:00 do 17:00
NMP – piątek od 16:00 do 18:00
Stowarzyszenia i Wspólnoty
w służbie Rodzinie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Parafie: Chrystusa Nauczyciela, NMP Saletyńskiej, św. Michała
Oaza Rodzin
Parafie: św. Jadwigi, sw. Michała, NMP Saletyńskiej, Miłosierdzia Bożego, św. Stanisława
Akcja Katolicka
Parafie Chrystusa Nauczyciela, Miłosierdzia Bożego, NMP saletyńskiej, św. Michała
Caritas
Parafie: Miłosierdzia Bożego, NMP Saletyńskiej,NSPJ, św. Michała, św. Stanisława, św. Jadwigi
Parafialny Klub Seniora
Parafia NMP Saletyńskiej – środa od 10:00 do 12:00
Katechezy dla dorosłych
Parafie św. Michała – czwartek 18:45
św. Stanisława – ostatania sobota m-ca, godz. 16:00
Wydawanie Żywności
Parafie: Miłosierdzia Bożego – pon. – pt. od 16:00 do 17:00
NMP Saletyńskiej – środa od 10:00 do 12:00
Chrystusa Nauczyciela, św. Michała
Wydawanie odzieży
Parafie: Miłosierdzia Bożego – po. – pt. od 16:00 do 17:00
NMP Saletyńskiej – środa od 10:00 do 12:00
Poradnie dla narzeczonych i małżonków
 
Parafie: św. Jadwigi, św. Kazimierza, św. Michała, Miłosierdzia Bożego, NMP Saltyńskiej, św. Stanisława, NSPJ
Dni skupenia dla narzeczonych
 
Jędrzejów – ostatnia sobota miesiąca
Kierownictwo Duchowe
i dyżur Duszpasterza
 
Wszystkie parafie Dekanatu po ostatniej Mszy św.
Pomoc psychologa i pedagoga
 
Parafie: NMP Saletyńskiej – piątek, godz. 17:00
św. Michała – wtorek, godz. 18:00
Pomoc uzależnionym
 
Parafie: Matki Odkupiciela, Jędrzejów, św. Stanisława, Miłosierdzia Bożego – grupy AA 
Poradnictwo Prawne
 
Parafie: NMP Saletyńskiej – 1 czwartek m-ca, godz. 16:00
św. Michała – 3 sobota m-ca od 9:00 do 12:00
Duszpasterstwo związków
niesakramentalnych
Parafia Matki Odkupiciela, środa godz. 19:00
Doraźna pomoc chorym
 
Dyżury lekarzy: psychiatra, rehabilitant, kardiolog, internista, pediatra, fizjoterapeuta
Parafie: św. Jadwigi, NMP Saletyńskiej, św. Michała,
Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jan Pawła II, ul. Focha 5
Całodzienna Adhortacja Najświętszego Sakramentu
 
Parafie Miłosierdzia Bożego, NMP Saletyńskiej
Msze Św. Niedzielne
w Parafiach Dekanatu
Ostrowiec Świętokrzyski
 
Św. Zofii – Bodzechów  tel. 41 264-37-91
9:00, 11:00, 17:00 lub 16:00 (zimą)
Chrystusa Nauczyciela – Kol. Robotnicza tel. 41 247-89-43
8:00, 9:30, 12:00, 18:00
Matki Odkupiciela – Oś. Rosochy tel. 41 247-28-35
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
Miłosierdzia Bożego – Oś. Ogrody tel. 41 263-31-41
7:30, 9:00, 13:30, 12:00, 18:00
NMP Saletyńskiej – Piaski tel. 41 266-53-46
(sobota – 18:00), 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
Najświętszego Serca Jezusowego – ul. Sandomierska tel. 41 248-12-84
8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
Podwyższenia Krzyża Świętego – Gutwin tel. 41 263-06-10
9:00, 11:00, 18:00 lub 17:00 (zimą)
Św. Jadwigi – Oś. Stawki tel. 41 247-07-17
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00
Św. Józefa – Koszary tel. 41 247-46-74
8:30, 10:00 (w kaplicy), 11:30
Św. Kazimierza – Oś. Pułanki tel. 41 266-44-62
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
Św. Michała – ul.Okólna tel. 41 247-92-63
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 18:00
Św. Stanisława – Denków tel. 41 265-25-72
7:30, 10:00, 11:30, 17:00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 
Osiedle Pułanki 10, tel. 41 263-27-36
Świetlice Środowiskowe
 
Parafie: NMP Saletyńskiej, św. Michała, Matki Odkupiciela, św. Stanisława
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
– Katolickie Przedszkole im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ul. Grabowiecka 15
– Specjalny Osrodek Wychowawczy nr 2 Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Grabowiecka 15
– Niepubliczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom”, ul. Szkolna 19
– Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ul. Szkolna 19
– Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawał II, ul. Focha 5.
Szczegółowe Informacje o działalności Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie:
sekretariat ul. Piaski 3
27-4010 Ostrowiec Św.
tel. 41 266-53-46